Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych z zasobów Gminy Racibórz

3

W ostatnich latach sprzedaż mieszkań ograniczyła się w zasadzie do ich sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców. Wyjątkiem była transakcja przeprowadzona w 2003 roku, kiedy to w trybie publicznego przetargu sprzedano wolny lokal mieszkalny przy ul. Wojska Polskiego o pow. ponad 164 m kw. za kwotę 99,284 zł.

Promocyjna sprzedaż mieszkań prowadzona jest zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Miasta z 16 kwietnia 2003 roku. Budynki przeznaczone do całkowitej prywatyzacji wskazane zostały z kolei w uchwale z dnia 3 września 2003 roku. Akcja preferencyjnej sprzedaży mieszkań poprzedzona została kampanią informacyjną. Zainteresowani otrzymali w ten sposób wiedzę na temat skutków wynikających z nabycia prawa własności lokalu i współwłasności nieruchomości budynkowej. W 2003 roku zaczęły również obowiązywać zasady zbywania lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, którzy wyrażą taką wolę. W tym samym trybie, w 2001 roku prowadzona była sprzedaż garaży objętych stosunkiem najmu, których użytkownicy nie mogli się uwłaszczyć w myśl art. 211 Ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.


W skład zasobu mieszkaniowego Raciborza wchodzą lokale posadowione w budynkach:
 • będących wyłącznie własnością gminy, • będących własnością prywatną w samoistnym posiadaniu gminy, • wspólnot mieszkaniowych.


Najwięcej, ponad 53% stanowią lokale we wspólnotach mieszkaniowych, gminne.


Gmina Racibórz – jako właściciel niewyodrębnionych lokali – uczestniczy w 272 wspólnotach mieszkaniowych, z czego 240 administrowanych jest przez Miejski Zarząd Budynków, pozostałe 32 wspólnoty znajdują się w administracji innych podmiotów, tj. osób fizycznych i prawnych. Na przestrzeni lat 2003 – 2005, łączna liczba wspólnot mieszkaniowych zwiększyła się. To rezultat m. innymi przejęcia przez Gminę, w 2004 roku 112 mieszkań stanowiących własność PKP, a także dodania – przez Radę Miasta – do wykazu budynków przeznaczonych do sprzedaży nowych nieruchomości ( Staszica 19 i 29, Czekoladowa 6-7 ,Solna 7, Odrodzenia 23), o których włącznie wnioskowali najemcy mieszkań w nich usytuowanych.


W ostatnich latach sprzedaż mieszkań ograniczyła się w zasadzie do ich sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców. Wyjątkiem była transakcja przeprowadzona w 2003 roku, kiedy to w trybie publicznego przetargu sprzedano wolny lokal mieszkalny przy ul. Wojska Polskiego o pow. Ponad 164 m kw. za kwotę 99,284 zł.


W przypadku sprzedaży na rzecz najemców uchwała przewiduje stosowanie korzystnych bonifikat od ustalonych cen nieruchomości. Wynoszą one:
 • 85% – jeżeli sprzedaż następuje za gotówkę • 60% – jeżeli sprzedaż następuje na raty • 90% – jeżeli następuje sprzedaż za gotówkę wszystkich mieszkań w budynku jednocześnie.


W uchwale określono ponadto katalog mieszkań wyłączonych ze sprzedaży. Katalog ten obejmuje lokale:
 • przeznaczone do wynajęcia i wynajęte na socjalne, • znajdujące się w budynkach stanowiących wyłączną własność Gminy, • zasiedlone w wyniku przetargu na wysokość stawki czynszowej, • wybudowane przy częściowym udziale środków Skarbu Państwa dla osób dotkniętych powodzią lub innymi zdarzeniami losowymi, • znajdujące się w budynkach, których usytuowanie jest niezgodne z planem zagospodarowania przestrzennego miasta.


Zasady sprzedaży przyjęte przez Radę Miasta w kwietniu 2003 roku spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony najemców, którzy traktują wykup mieszkań jako formę lokaty kapitału oraz zabezpieczenie materialne rodziny. W 2004 roku zawarto 226 transakcji. Dały one kwotę prawie 1 milion 195 tyś. zł. Największym zainteresowaniem cieszą się mieszkania o pow. Powyżej 40m kw. do 60m kw., usytuowane w okolicach Centrum miasta (ul. Długa, Zborowa, Odrzańska), oraz na większych osiedlach (ul. Katowicka, Waryńskiego, Ocicka – Słowackiego).


Aktualnie najemcy złożyli jeszcze 140 wniosków o wykup mieszkania. Największa liczba transakcji spodziewana jest na przełomie 2006-2007, kiedy będą realizowane wnioski złożone tuż przed upływem terminu promocji, tj. do maja 2006 roku.


Lokale użytkowe


Sprzedaż lokali użytkowych odbywa się na podstawie Uchwały Rady Miasta z 19 listopada 2003 roku. Określa ona dwie formy ich zbycia. Wolne lokale użytkowe sprzedaje się w trybie przetargu, zaś lokale będące przedmiotem najmu wyłącznie w trybie bezprzetargowym.


Uchwała Rady Miasta określa katalog lokali wyłączonych ze sprzedaży. Są to lokale posadowione w budynkach:
 • zaliczonych do Komunalnych zasobów socjalnych, • przeznaczonych do rozbiórki, • których usytuowanie jest niezgodne z planem zagospodarowania przestrzennego miasta.


Sprzedaż w trybie bezprzetargowym podobnie jak w przypadku mieszkań, czy garaży, odbywa się za gotówkę lub na raty. Najwięcej lokali, bo 11, sprzedano w 2004 roku, za kwotę prawie 2 milionów 153 tyś. zł.


Z kolei, wolne lokale użytkowe sprzedaje się wyłącznie w trybie przetargowym. Sprzedaż lokali w tym trybie odbywa się wyłącznie za gotówkę. W 2004 roku w trybie przetargu sprzedano 1 lokal przy ul. Mickiewicza, za 390,700 zł. Teraz do sprzedaży przygotowane są dwa kolejne lokale.


Garaże


Sprzedaż garaży prowadzona jest zgodnie z przepisami Uchwały z dnia 19 grudnia 2001 roku. Odbywa się ona za gotówkę lub na raty. Najwięcej, bo 9 garaży, sprzedano w 2004 roku za kwotę ponad 60 tyś. zł. Do końca tego roku zawartych zostanie 8 transakcji.


Podsumowując, okazuje się, że najbardziej pożądaną formą sprzedaży mieszkań, jest ich sprzedaż w trybie indywidualnym, z zastosowaniem bonifikat. Gorzej jest ze sprzedażą lokali użytkowych i garaży. Transakcje te są realizowane w niewielkim stopniu.


/MaH/


- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

3 KOMENTARZE

 1. kupię mieszkanie lub dom od radnego w cenie deklarowanej w oświadczeniu majątkowym 😉

 2. Wie ktoś, czy wciąż możliwy jest wykup mieszkania z bonifikatą?

 3. DObre, a ja naaeet dorzuce 20% wiecej – a i tak to bedzie okazja

Pozostaw odpowiedź zniesmaczony Anuluj odpowiedź

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here