Miasto pożycza 20 milionów

Miasto dostanie ponad 20 milionów złotych pożyczki od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Zobowiązanie wiąże się z projektem na rozbudowę sieci kanalizacji dotowanym z unijnych środków. Fundusz również odroczył gminie 290 000 zł.

Prezydent Miasta Racibórz Jan Osuchowski, podpisał 6 lipca 2006 r. umowę pożyczki na kwotę 20 096 513 zł – informuje Urząd Miasta. Pożyczka została zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Gmina przeznaczy te pieniądze na prefinansowanie środków z dotacji Funduszu Spójności do czasu uzyskania refundacji z Komisji Europejskiej.


Jak donosi magistrat, pożyczka pozwoli na zachowanie płynności finansowej realizowanego przez Racibórz projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborza”, w ramach którego m.in. będzie budowana sieć kanalizacji sanitarnej w dotychczas nieskanalizowanych dzielnicach Raciborza. Realizacja projektu jest przewidziana na lata 2005-2008.


Prezydent podpisał też z WFOSiGW umowę umorzenia na kwotę 290 000 zł. Środki z umorzenia pochodzą z wcześniej zaciągniętej pożyczki na modernizacje lodowiska w Raciborzu – wyjaśnia UM – i zostaną przeznaczone na uzupełnienie wkładu własnego Miasta Racibórz do Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”.


/a/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here