Aktywne raciborskie środowisko TPD

3

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci realizuje swoje zadania statutowe, wdrażając projekty opracowane przez raciborskich pedagogów.O środki do wykonania niektórych z przedsięwzięć TPD stara się, startując w konkursach ofert na realizację zadań w gminie. W zeszłym roku wygraliśmy 3 konkursy i realizowaliśmy projekty:
„Organizacja pozalekcyjnych zajęć w szkołach podstawowych i gimnazjach”, „Świetlica Środowiskowa TPD dla dzieci
z rodzin patologicznych”, Realizacja zadań z zakresu sportu, kultury
rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych. Każdy z projektów okazał się trafionym pomysłem, wypełnienie stawianych zadań przyniosło korzyści i adresatom, społeczeństwu i miastu
– podkreśla prezes oddziału raciborskiego TPD Krystyna Klimaszewska.Pierwszy z projektów „Organizacja pozalekcyjnych zajęć w szkołach podstawowych i gimnazjach” realizowany przez pedagogów: Dorotę Jańską (zdj.1.), Katarzynę Adamek – Chwalczyk nastawiony był na organizację zajęć związanych z terapią edukacyjną, której celem było eliminowanie niepowodzeń szkolnych. Tu realizowano także elementy profilaktyki uzależnień i komunikacji interpersonalnej. Uczniowie objęci programem pracy świetlicy byli na wycieczce w Parku Wodnym, uczęszczali do kina, na kręgielnię, do muzeum, na basen – wylicza Dorota Jańska.
W czasie zajęć rekreacyjnych starałyśmy się przyswoić dzieciom zasady dobrej organizacji czasu wolnego. Okazuje się, że spędzenie wolnego czasu po lekcjach w sposób twórczy i efektywny staje się dla młodzieży problemem
.Drugi projekt: ” Świetlica Środowiskowa TPD dla dzieci
z rodzin patologicznych” realizowany przez Dorotę Kotwicę i Alinę Strzedułę (zdj.2.) skierowany był do uczniów z rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo, z problemem alkoholowym, rozbitych, o niskim statusie materialnym.
Zajęcia miały na celu przede wszystkim zagospodarowanie uczniom czasu wolnego w sposób zdrowy, aktywny, dlatego m.in. zorganizowałyśmy dla dzieci wycieczkę do Wisły i wyjścia w teren w obrębie miasta – mówi jedna z autorek projektu. Ponadto program przeciwdziałał niepowodzeniom szkolnym. Realizowałyśmy profilaktykę uzależnień, prowadziłyśmy terapię mającą na celu podnoszenie poczucia własnej wartości, samoakceptację; naszym zamiarem było tworzyć sytuacje sprzyjające wyzwoleniu pozytywnych emocji poprzez przeżywanie pożytecznych doświadczeń emocjonalno – społecznych.Adresatami trzeciego projektu z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki były dzieci niepełnosprawne. Realizatorki projektu Józefa Kielak i Jarosława Kolorz (zdj.3.) angażowały dzieci niepełnosprawne w realizowanie się w turystyce i aktywnym wypoczynku.
Dzieci skorzystały z wycieczki do Parku wodnego, do Wisły, z wypoczynku w jaskini solnej, z wyjść do kina i na kręgielnię. Brały udział w organizowanych konkursach plastycznych.


Wszystkie projekty zostały wysoko ocenione pod względem ich efektywności oraz atrakcyjności oferowanych form pracy z dziećmi.

/BSp/

- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

3 KOMENTARZE

  1. do .. przeczytałeś co mu się stało? Twój komentarz jest co najmniej nie na miejscu

  2. bhp

    no to teraz protokół powypadkowy, procentowy uszczerbek na zdrowiu, jak miał przepracowane 5 lat w sumie to renta… jak nie to moze sie obronic w sadzie tym ze przepinal akurat karabinczyk. – wypadek ciężki – kontrola PIP i prokurator na glowie pracodawcy… (sprawdzanie szkolen, badan,itp itd)…

Pozostaw odpowiedź bhp Anuluj odpowiedź

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here