Centrum Kształcenia Ustawicznego

0

Na Centrum Kształcenia Ustawicznego składają się: Centrum Kształcenia Praktycznego, Szkoła Policealna dla Dorosłych i Szkoła Zawodowa dla Dorosłych.Centrum Kształcenia Ustawicznego jest placówką oświatową, w której skład wchodzą: Centrum Kształcenia Praktycznego, gdzie odbywa się praktyczna nauka zawodu dla uczniów Zasadniczych Szkół Zawodowych oraz zajęcia praktyczne dla uczniów Techników, Szkoła Policealna nr 2 dla Dorosłych oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych. Do Centrum Kształcenia Praktycznego kierowani są uczniowie ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych zawodowych z terenu Powiatu Raciborskiego: Zespół Szkół Mechanicznych, Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Specjalnych, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Kuźnia Raciborska.
Praktyczna nauka zawodu dla uczniów szkół zawodowych odbywa się w następujących zawodach:
– mechanik monter maszyn i urządzeń
– elektryk
– murarz
– stolarz
– monter instalacji i urządzeń sanitarnych
– malarz – tapeciarz
– posadzkarz
– technik mechanik
– technik elektronik
– technik elektryk
– technik budownictwa
– technik architektury krajobrazu.
Ponadto uczniowie Ponadgimnazjalnej Szkoły Specjalnej uczęszczają na zajęcia przyuczające do zawodu pamiątkarz. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w pracowniach wyposażonych w odpowiedni sprzęt, maszyny i urządzenia zgodne z wymienionymi kierunkami.
Centrum Kształcenia Ustawicznego to także Szkoła Policealna dla dorosłych, kształcąca w zawodach: technik informatyk, technik administracji i technik BHP. Zajęcia w Szkole Policealnej odbywają się w trybie wieczorowym lub zaocznym, słuchacze korzystają z nowoczesnych pracowni, wyposażonych w wysokiej klasy sprzęt multimedialny. Centrum Kształcenia Ustawicznego posiada akredytację nadaną przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie do przeprowadzenia zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w wyżej wymienionych zawodach. Umożliwia to uczniom oraz słuchaczom Centrum podejście do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe na miejscu.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here