Jak przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu?

2

Odpowiedzi na to pytanie można było usłyszeć podczas konferencji zorganizowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzanowicach pt. „Europejski Fundusz Społeczny szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”.

Konferencja nawiązywała do ustanowionego przez Parlament i Radę Unii Europejskiej rok 2010 Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. W roku 2009 Ośrodki Pomocy Społecznej w powiecie raciborskim otrzymały z Europejskiego Funduszu Społecznego łącznie 1,5 ml.zł. na realizację programu „Kapitał ludzki”.

- reklama -

Uczestnikami programu są osoby objęte pomocą społeczną, bezrobotne często bezradne i zagubione  w życiu codziennym, załamane psychiczne, żyjące na skraju ubóstwa. Udział w zajęciach i spotkaniach organizowanych przez OPS miał na celu wzbudzenie motywacji do godnego życia , wiary we własne siły i ludzką godność, przygotowanie poprzez szkolenia i kursy do pracy w konkretnym zawodzie i umiejętności autoprezentacji. W krzanowickim, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 2009 roku tematem przewodnim było hasło ”UWIERZ W SIEBIE”. W warsztatach psychologicznych, kursach prawa jazdy, florystyki, obsługi kas fiskalnych i komputera, obsługi wózków widłowych, kursach kucharskich, opiekunek ludzi starszych brała udział również  kilkunastoosobowa grupa z terenu tej gminy.

 

 

Dzięki przyznanemu Europejskiemu Funduszowi Społecznemu w budynku GOPS urządzono nowoczesną  salę do zajęć  w której odbywała się ta konferencja. Program był interesujący . Wykład na temat pedagogiki współczesnej,  najczęstszych przyczyn ubóstwa, bezradności i bezdomności  wygłosił prof. dr. hab.  Marian Kapica a prof. Gabriela Kapica mówiła o edukacji przedszkolnej i dzieciństwie jako okresie wychowawczym. Duże zainteresowanie wywołała także prelekcja  na temat migrantów niepełnych, wykluczonych z lokalnego rynku pracy- przypadek młodych raciborzan. O tych problemach mówił mgr Grzegorz Dudka z PWSZ – Instytutu Studiów Społecznych, na podstawie przeprowadzonych badań w tym zakresie. Pracownik GOPS w Krzanowicach mgr Małgorzata Fojcik  opowiedziała  szczegółowo o programie „Kapitał ludzki” realizowanym   na terenie ich gminy.

 

 

 

 

Uczestnikami   konferencji w Krzanowicach byli: burmistrz Manfred Abrachamczyk, dyrektor PCPR Henryk Hildebrand, dyrektorzy,  kierownicy i pracownicy OPS z powiatu raciborskiego oraz radni  gminy . Wśród  zaproszonych gości obecny był również poseł do Sejmu RP Henryk Siedlaczek który przy okazji  zaprezentował statuetkę jaką otrzymał  dzień wcześniej za tytuł najlepszego Ślązaka  roku w kategorii vipów.

 

 

 Na zakończenie  w sali sąsiedniego domu  kultury przy wspólnym poczęstunku  młodzieżowy kabaret „Omy i Opy” przedstawił program humorystyczny w gwarze śląskiej,związany z problematyką   Unii Europejskiej. Goście otrzymali też  pięknie  opracowane i oprawione książki zatytułowane” Europejski Fundusz Społeczny szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” ( Na przykładzie Ośrodków Pomocy Społecznej w powiecie raciborskim) pod redakcją  Małgorzaty Krzemień  – dyrektora GOPS w Krzanowicach. Jej też i współpracownikom należą się słowa uznania za wysoki poziom naukowy i organizacyjny konferencji w Krzanowicach.

/K.N./

- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

2 KOMENTARZE

  1. Rzeczywiście wspaniała organizacja i wysoki poziom wykładów.
    Szkoda , że tak krótko. Ale pracownicy gminni pokazali co potrafią. Brawo.

  2. Dołączam się do tej opinii i dziękuję za zaproszenie.

Pozostaw odpowiedź Uczestniczka Anuluj odpowiedź

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here