Raciborska uczelnia bliżej połączenia

0

Włączenie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Gliwicach oraz Nauczycielskiego Kolegium w Zabrzu w struktury raciborskiej PWSZ jest tematem nadal aktualnym. Rektor raciborskiej uczelni spotkał się w tej sprawie z wicemarszałkiem województwa śląskiego.

Sygnalizowany już na naszych łamach problem ewentualnego włączenia dwóch placówek oświatowych, podlegających Urzędowi Marszałkowskiemu w Katowicach, Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Gliwicach oraz Nauczycielskiego Kolegium w Zabrzu, w struktury raciborskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, jest nie tylko nadal – po jesiennych wyborach samorządowych – aktualny, ale wysiłki zmierzające do jego rozwiązania zostały ostatnio zintensyfikowane. Świadczy o tym spotkanie robocze, które odbyło się w stolicy naszego województwa w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego. Rektor PWSZ w Raciborzu prof. Michał Szepelawy oraz Prorektor ds. organizacji i rozwoju prof. Jerzy Pośpiech prowadzili rozmowy na ten temat z wicemarszałkiem – dr. Jerzym Gorzelikiem, w obecności p.o. dyrektora wydziału edukacji Urzędu Marszałkowskiego Ewy Baran oraz dyrektora Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach mgr Marii Flanczewskiej-Wolny.

- reklama -

Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Jerzy Gorzelik, wyraził wielkie zainteresowanie utrzymaniem obydwu placówek Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach i Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Zabrzu poprzez włączenie ich w strukturę raciborraciborskiej PWSZ. Istotne jest to, aby utrzymać w kolegiach gliwickim
i zabrzańskim tradycje kształcenia, a jednocześnie, biorąc pod uwagę potrzeby rynku pracy, umożliwić absolwentom kształcenie na poziomie licencjatu, co będzie efektem przeniesienia tych placówek pod jurysdykcję Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przedstawiciele władz naszej uczelni zaznaczyli, że przewidywana fuzja musi być dokonana przy spełnieniu warunków raciborskiej PWSZ, przede wszystkim w zakresie kosztów utrzymania obiektów i płac nauczycieli. Projekt połączenia KN w Gliwicach i NKJO w Zabrzu z naszą uczelnią wyższą, na wspomnianych warunkach, musi rzecz jasna uzyskać akceptację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wbudowanie obydwu kolegiów w strukturę PWSZ w Raciborzu przyniesie korzyści zarówno tym placówkom kształcenia nauczycieli, jak i naszej uczelni. Chodzi przede wszystkim o zwiększenie możliwości naborowych, co w kontekście niżu demograficznego ma niebagatelne znaczenie. Ponadto spodziewamy się, że zaistnieją możliwości rekrutacji w Gliwicach i Zabrzu także na inne kierunki oferowane w PWSZ.

 

Artykuł zaczerpnięto z Eunomii nr 2 (42) / luty 2011

 

      

         Czytaj również:

 

          – inne artykuły zaczerpnięte z Eunomii

          – inne artykuły związane z PWSZ w Raciborzu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Czytaj pełne wydanie

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here