NIK pozytywnie oceniła odnawialne źródła energii

0

W opublikowanym raporcie NIK stwierdzono, że choć nie udało się osiągnąć strategicznych celów rządu, istniejący w Polsce system wsparcia odnawialnych źródeł energii elektrycznej jest efektywny i rozwijający się.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła działania Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie wspierania odnawialnych źródeł energii w czterech ostatnich latach.

- reklama -

 

NIK podkreśliła, że został zrealizowany główny cel strategiczny wskazany w unijnej dyrektywie z 2001 r. – osiągnięcie w 2010 r. 7,5-proc. udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energii pierwotnej. W 2010 roku udział energii elektrycznej z OZE w całkowitym zużyciu energii elektrycznej w Polsce był prawie trzy razy wyższy niż w 2005 r. Wzrost nastąpił głównie w latach 2007 – 2010 i miał związek z tzw. zielonymi certyfikatami (świadectwami pochodzenia energii elektrycznej), zachęcającymi – poprzez ulgi w opłatach – do inwestowania w odnawialną energię. 

 

W kontrolowanym przez NIK okresie WFOŚiGW w Katowicach dofinansował realizację siedmiu zadań polegających na zastosowaniu odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej. Łączna kwota udzielonego wsparcia wyniosła ponad 90 tys. zł, co stanowiło 14,5 proc. wartości inwestycji określonych na blisko 640 tys. zł.

 

Inspektorzy NIKU zwrócili też uwagę na przejrzystość reguł kwalifikacji przedsięwzięć do objęcia pomocą przez WFOŚiGW w Katowicach. Dofinansowania udzielano na podstawie list przedsięwzięć priorytetowych na dany rok, kryteriów wyboru oraz zasad udzielania i umarzania pożyczek obowiązujących w Funduszu. W umowach precyzyjnie określano kiedy i jakie dokumenty, protokoły, rozliczenia i sprawozdania winien składać pożyczkobiorca oraz skutki nieprzedstawienia ich w wymaganym terminie. Jak napisano w raporcie, nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości dotyczących sposobu kontroli wykorzystania środków WFOŚiGW na rozwój OZE.

 

Według oceny Najwyższej Izby Kontroli mimo wzrostu w kraju liczby instalacji OZE, ich zainstalowanej mocy i ilości wyprodukowanej energii elektrycznej istniejący, od 2005 roku w Polsce, system wspierania tych zadań nie uwzględnia zróżnicowanych kosztów uzyskania energii z OZE. Dlatego na przykład średni koszt nowej mocy w elektrowni wiatrowej jest kilka razy wyższy od kosztu dla instalacji współspalania biomasy i kilka razy niższy od kosztu dla małej elektrowni wodnej. 

 

Zdaniem NIK należałoby wprowadzić zmiany w tym systemie tak, aby wysokość wsparcia uwzględniała zarówno koszt instalacji nowych mocy, jak i preferowane technologie nowych, odnawialnych źródeł energii (takie rozwiązania ma wprowadzić projektowana ustawa o OZE).

 

Kontrola wykazała prawidłowe działania wsparcia OZE wszystkich sześciu skontrolowanych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jednak – jak stwierdzono w raporcie – zawarte umowy pozwoliły na wykorzystanie tylko ok. 15 proc. środków przeznaczonych na ten cel. Np. NFOŚiGW w latach 2008 – 2011 nie wykorzystał wszystkich dostępnych środków przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii.

 

/s/

 

 

 

"Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach". 

- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here