Ludzie kultury z nagrodami prezydenta

4

Ewa Bedrunka, Manuela Krzykała, Marcin Rezner, Adrian Szczypiński i Mateusz Sojka – oto tegoroczni laureaci nagród prezydenta Raciborza w dziedzinie kultury. Zobacz sylwetki wyróżnionych.

 
____________________________________
 

Wręczenie nagród odbyło się dziś w Raciborskim Centrum Kultury. Trzy pierwsze osoby zostały nagrodzone w kategorii "animator kultury", dwaj ostatni – "twórcy kultury"

- reklama -

Adrian   Szczypiński  –  operator, montażysta, realizator filmowy i telewizyjny. Jest autorem, producentem i reżyserem pełnometrażowego filmu dokumentalnego „Gloria/Bałtyk. Historia najstarszego kina w Raciborzu", poświęconego wszystkim salom kinowym w historii Raciborza, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów kina Bałtyk; współproducentem filmu był Grzegorz Mejłun. Jest również autorem, producentem i reżyserem krótko metrażowego filmu dokumentalnego „Tajemnice kościoła św. Mikołaja", opowiadającego historię kościoła znajdującego się w dzielnicy Stara Wieś (współproducentem filmu był Grzegorz Mejłun). Adrian Szczypiński to autor, producent i reżyser pełnometrażowego filmu dokumentalnego „Z biegiem Psinki", dotyczącego 700-letniej historii przepływającego przez Racibórz najstarszego akweduktu na ziemiach polskich, twórca strony internetowej „Raciborski modernizm" na portalu Faeebook, prezentującej przykłady architektury modernistycznej w Raciborzu; współtwórca ponad 300 wydań audycji radiowej Mariusza Weidnera „Bilet do kina" na antenie radia Vanessa, poświęconej popularyzacji filmów i muzyki filmowej; autor trzech prelekcji filmowych, zaprezentowanych na Zamku Piastowskim w Raciborzu, dotyczących wpadek realizatorskich w serialu „Czterej pancerni i pies" (29 czerwca 2012r.), pokazywania ognia i pożarów w filmach (31 sierpnia 2012r.) oraz duchów i potworów w historii polskiego kina (28 czerwca 2013r.).

Adrian Szczypiński to pasjonat historii ziemi raciborskiej oraz jej propagator. Tę historię, jako jedyny w Raciborzu, popularyzuje za pomocą filmów dokumentalnych tworzonych samodzielnie, bez jakichkolwiek zleceń i dofinansowań produkcji ze źródeł zewnętrznych. Ta wyjątkowa wolność twórcza pozwala mu na realizację filmów całkowicie autorskich, podejmujących tematy unikalne i rzadko opisywane w literaturze historycznej ziemi raciborskiej. Jest filmowym człowiekiem-orkiestrą, tworzącym i kontrolującym każdy etap powstawania własnego dzieła, od pomysłu i scenariusza, poprzez realizację, zdjęcia i montaż, aż do działań promocyjnych i wieńczącej dzieło uroczystej premiery. Współpracuje z lokalnymi historykami i pasjonatami historii, m.in. skupionymi wokół Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej. Jego filmy miały premiery we wszystkich salach widowiskowych Raciborza i każdorazowo zbierały kilkusetosobową widownię. Projekcje filmowe odbywały się także w siedzibie TMZR, gromadząc nie tylko zainteresowaną problemem widownię, ale również pobudzając merytoryczne dyskusje. Adrian Szczypiński aktualnie pracuje nad filmem dokumentalnym o historii powstania pomnika Matki Polki w Raciborzu.

Dzięki jego działalności raciborzanie poznają fakty i dokumenty archiwalne, często nieznane szerokiej społeczności lokalnej. Adrian  Szczypiński  zaraża  swoją  pasją  nie  tylko  historyków, ale przede wszystkim raciborzan, dla których sprawa utrwalania odchodzącej przeszłości jest niezmiernie ważna, dlatego dzielą się chętnie nie tylko wiedzą, ale również dokumentami i archiwaliami. Wspierają więc jego działania, podkreślając ważną rolę, jaką wypełnia ten młody dokumentalista – filmowiec. Jest laureatem nagrody dla Wyróżniającego się Animatora Kultury, przyznanej przez prezydenta Raciborza w 2009 r.

Zgłaszający: Towarzystwo Miłośników Ziemi Raciborskiej

*****************

Ewa Bedrunka – pracownik Miejskiej i Powiatowej Biblioteki w Raciborzu. Pracę w Bibliotece rozpoczęła w 1994 r.  w Filii Nr 2 na Ostrogu. Od listopada 2001r. do dzisiaj   pełni funkcję kierownika Filii Nr 10   Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Markowicach oraz dwa dni w tygodniu pracuje w Eurece – Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży.

Ewa Bedrunka większość działalności kulturalno-oświatowej w placówce, którą kieruje organizuje dla dzieci i młodzieży. Samodzielnie przygotowuje materiały i pomoce służące do przeprowadzenia lekcji bibliotecznych jak również konspekty lekcji, które gromadzone są w Centrali MiPBP w Raciborzu i służą innym bibliotekarzom.

W roku 2012 wprowadziła nowy, interesujący temat: „Z biegiem Wisły i Odry". Jest to comiesięczny cykl lekcji przeprowadzony od września 2012 roku do czerwca 2013 roku, mający na celu promowanie baśni i legend z poszczególnych miast Polski. Oprócz lekcji bibliotecznych organizuje pogadanki dla dzieci i spotkania z ciekawymi ludźmi na ciekawe tematy np. " Wiosna w lesie", „Źródła energii odnawialnej", „Nocne życie sów". W tym celu nawiązała regularną współpracę z pracownikami Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu.
Na szczególną uwagę zasługują organizowane „Nocne spotkania w bibliotece" zawsze pod innym tematem przewodnim. W trakcie tych spotkań dzieci wieczorową porą uczestniczą w zajęciach literackich, plastycznych oraz sportowo-rekreacyjnych zapoznając się z różnymi utworami literackimi poprzez zabawę.

W lutym 2013 roku zorganizowała po raz pierwszy „Nockę dla rodziców", w trakcie której dorośli czytelnicy w strojach bajkowych postaci przenieśli się na kilka godzin w czasy swojego dzieciństwa, czytając bajki, wykonując prace plastyczne i sprawdzając się w konkursach literackich. Wszystkie te działania służą w znakomity sposób integracji mieszkańców dzielnicy Markowice, a mała biblioteka spełnia tam rolę domu kultury i miejsca spotkań.

Ewa Bedrunka jest inicjatorem wielu spotkań autorskich, również poza swoją placówką. Skutecznie motywuje swoich czytelników i nie tylko do udziału w konkursach i imprezach międzybibliotecznych organizowanych przez Centralę MiPBP w Raciborzu np. Noc z Andersenem, Urodziny Kubusia Puchatka, Lato w mieście itp. Aktywnie promuje bibliotekę i czytelnictwo podczas ogólnopolskich akcji typu Tydzień Bibliotek, Cała Polska czyta dzieciom, Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu i Dnia bez Samochodu. Imprezy organizowane wówczas są oryginalne niestandardowe np. wycieczka do lasu w ramach ETZT.

Praca i przedsiębiorczość Ewy Bedrunki nie ogranicza się tylko do Filii nr 10. Będąc równocześnie pracownikiem Oddziału dla Dzieci aktywnie włącza się w organizację imprez w tej placówce. Nie sposób pominąć jej pracy związanej z organizacją zajęć letnich w Bibliotece. Jest m.in. scenarzystą i reżyserem przedstawień teatralnych, które wieńczą Lato z Biblioteką.
Na swoim koncie ma również przygotowanie i przeprowadzenie projektu polsko-czeskiego „Poznajmy się! Rola literatury w integracji europejskiej" zrealizowanego wspólnie z Biblioteką Petra Bezruce w Opawie.

Zgłaszający: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu

***********************

Manuela Krzykała – prowadzi w Raciborskim Centrum Kultury zespół tańca nowoczesnego „ SKAZA" . W skład zespołu wchodzi 16 różnorodnych grup, które tworzą ponad 300 osobową taneczną rodzinę.

Instruktorka aktywnie działa na rzecz kultury w naszym mieście. Corocznie wraz z podopiecznymi bierze udział w Dniach Raciborza, Majówce z RCK, Pożegnaniu lata, Pikniku Rodzinnym organizowanym przez Tygodnik „Nowiny Raciborskie", Finale WOŚP oraz innych imprezach w mieście i powiecie. Brała także udział w pokazach tanecznych zorganizowanych w ramach projektu „ Dialog taneczny" we współpracy z miastem Krawarz.

Dwa razy w roku przygotowuje ze wszystkimi uczestnikami zespołu „Skaza" widowisko taneczne, które sama reżyseruje. Pokazy te cieszą się niezmiernym zainteresowaniem nie tylko wśród rodzin uczestników zespołu, ale także innych mieszkańców Raciborza.
W czasie ferii zimowych i wakacji letnich prowadziła w RCK warsztaty taneczne, zaś dla uczestników SKAZY dwukrotnie zorganizowała i prowadziła obóz taneczny w Poroninie.

W ramach współpracy RCK z placówkami przedszkolnymi zorganizowane zostały warsztaty dla nauczycielek przedszkoli, które prowadziła Manuela Krzykała, zaś dla przedszkolaków przygotowała występy z młodzieżą.

Ponadto, przygotowuje tancerzy do konkursów i turniejów. Jej grupy zostały wysoko ocenione na Otwartym Grand Prix w Brzegu – w 2012 zdobywając III miejsce i wyróżnienie, zaś w 2013 III  miejsce. Sukcesy odnieśli podopieczni Manueli Krzykały na Krapkowickich Zderzeniach Tanecznych w roku 2012 zdobywając dwa I miejsca i dwa III. W maju br. pięć grup zespołu „ Skaza" wzięło udział w Powiatowym Konkursie Dzieci i Młodzieży w kategorii taniec i zdobyło II miejsce w kategorii gimnazjum oraz I, II i III miejsce w kategorii szkoły ponadgimnazjalne.

Zgłaszający: Raciborskie Centrum Kultury

***************************

Marcin Rezner – archeolog, zatrudniony w Muzeum w Raciborzu w dziale archeologii. Uczestniczył w wielu badaniach archeologicznych. Od momentu zatrudnienia w Muzeum systematycznie brał udział w licznych badaniach archeologicznych prowadzonych w naszym mieście, m.in.: Pl. Dominikańskim, ul. Odrzańskiej, ul. Zborowej, ul. Browarnej, Zamkowej, Cegielnianej, przy budowie Aąuaparku i wielu innych, a także na terenie powiatu raciborskiego i pow. wodzisławskiego. Większość prac ziemnych prowadzonych w naszym mieście nadzorowanych jest przez archeologów z raciborskiego muzeum, dzięki czemu zabytki znajdujące się w ziemi nie ulegają zniszczeniu. Marcin Rezner w 2008 r. uzyskał uprawnienia do samodzielnego kierowania badaniami archeologicznymi. Jest współautorem wystaw archeologicznych: „Kultura łużycka na Górnym Śląsku" (2007), „Najnowsze odkrycia archeologiczne w Raciborzu" (2008) „Epoka kamienia na Górnym Śląsku" (2009), „Ceramika ziemi raciborskiej" (2012). Jest autorem publikacji: „Ratownicze badania archeologiczne na terenie pl. Dominikańskiego w Raciborzu" 2009.

Brał udział w konferencjach naukowych i popularno-naukowych: „Tvar stredoveke Ostravy" w Ostrawie w 2007 r. „Pomiędzy północą a południem" w Gliwicach w 2007 r. „Niedziela z archeologią" w 2012 r. Jego regularne prace magazynowe pozwoliły usystematyzować liczne zbiory archeologiczne zgromadzone w Muzeum w Raciborzu, szczególnie te pochodzące ze zbiorów przedwojennego Heimatmuseum in Ratibor.
Marcin Rezner dał się poznać jako bardzo dobry edukator. Wielokrotnie był opiekunem praktyk studenckich odbywanych w dziale archeologii. Jego dobry kontakt ze studentami i uczniami szkół licealnych skutkował pracami licencjackimi, magisterskimi oraz pracami konkursowymi przygotowywanymi po konsultacjach z archeologiem.

Marcin Rezner ma liczne kontakty w środowisku archeologicznym w Polsce i w Czeskiej Republice. Współpracuje z archeologami z Uniwersytetu Wrocławskiego, Poznańskiego, Rzeszowskiego, Śląskiego, Łódzkiego, Śląskiego w Opavie, z Hradec Kralove.
Na tematy związane z dziejami naszej „małej ojczyzny" udzielał wielu wywiadów dla prasy, radia i telewizji. Dzięki temu miejscowa społeczność może zapoznać się z historią tej ziemi i najnowszymi odkryciami archeologicznymi. Prowadzi działalność popularyzatorską wśród dzieci i młodzieży szkolnej organizując lekcje muzealne na tematy archeologiczne i oprowadzając wycieczki po ekspozycjach muzealnych.

We wszystkich działaniach Marcina Reznera widoczne jest wielkie zaangażowanie w sprawy związane z historią i kulturą naszego miasta i okolicy. Dzięki takiej postawie badawczej mamy możliwość poznania najstarszej historii miasta Racibórz i jego zabytków. Jego zasługi dla poznania i zachowania najstarszej historii miasta i regionu raciborskiego są nieocenione. Marcin Rezner specjalizuje się w okresie pradziejowym, co jest rzadkością wśród archeologów na terenie Śląska. Dzięki tej specjalizacji wielokrotnie udziela konsultacji innym placówkom muzealnym -w szczególności najbliżej położonym (Wodzisław, Głubczyce, Rybnik).

Marcin Rezner często angażuje się w prace wykraczające poza jego zakres obowiązków. Współpracował przy przygotowaniach do międzynarodowej konferencji na temat kultu św. Floriana na Śląsku. Brał również udział w projektach polsko-czeskich, m.in. OPEN GATES to Silesian museum – współpraca z Slezskim Zemskim Muzeum w Opavie.

Wielokrotnie z jego inicjatywy gościliśmy w naszym mieście i muzeum studentów i pracowników naukowych instytutów archeologicznych nie tylko z naszego kraju, lecz także z Czeskiej Republiki.

Dzięki niemu udaje się pozyskiwać różnorodne konsultacje związane z artefaktami eksplorowanymi na terenie ziemi raciborskiej, co pozwala uzyskać nowe ustalenia w zakresie dziejów naszego regionu.

Marcin Rezner wykazuje dużą inicjatywę w wykonywaniu rekonstrukcji narzędzi i broni z epoki kamienia, które wykorzystywane są na ekspozycjach i na lekcjach muzealnych. Mimo, że nie należy to do Jego obowiązków podejmuje proste zabiegi konserwatorskie. Przede wszystkim z wielkim zaangażowaniem, cierpliwością i skrupulatnością zajmuje się klejeniem ceramiki pochodzącej z wykopalisk archeologicznych — naczyń i kafli. Dzięki temu raciborskie muzeum wzbogaciło się o bardzo wiele wyklejonych przedmiotów wydobytych we fragmentach podczas badań.

Zgłaszający: Muzeum w Raciborzu

**************************


Mateusz Sojka
– artysta, wokalista, autor tekstów, poruszającym się po pograniczu różnych gatunków muzycznych (m.in. rock, rap, hip-hop), lider  zespołu Projekt X. Laureat nagród w konkursach i przeglądach muzycznych. Mateusz Sojka działa artystycznie od roku 2010, początkowo w zespole DEWIZA (zespół zdobył III miejsce w II Przeglądzie Amatorskich Zespołów Muzycznych w Raciborzu – 2010, występował charytatywne w RCK i w Kietrzu), następnie solo (m.in. koncert z okazji Światowego Dnia Niepełnosprawnych w Baborowie, występ na finale WOŚP w Radlinie), a obecnie w zespole Projekt X, który zapowiada bardzo obiecującą karierę muzyczną.

Mateusz Sojka został uznany za „Muzyka Roku 2013" w II L.O., którego był uczniem. Najważniejszą część kariery zajmuje bez wątpienia działalność w zespole Projekt X:. Zespół zadebiutował głośno w lipcu roku 2012 podczas koncertu na Przystanku Kulturalnym „Koniec Świata", który przyciągnął rekordową liczbę widzów. W marcu 2013 roku zespół opublikował swój pierwszy teledysk do niezwykle żywiołowego i energetycznego utworu „Jestem po to" (łączna nota wyświetleń dziś wynosi ok. 9 tyś). Publikacja teledysku zaowocowała zaproszeniami na koncerty i imprezy muzyczne poza Śląskiem.

15 maja 2013 roku zespół zwyciężył w l etapie Bitwy o Tarot w Żorach, a 6 czerwca odniósł zdecydowane zwycięstwo w finale głównym imprezy. 10 lipca br. Zespół Projekt X zajął pierwsze miejsce w konkursie Małej Sceny na ogólnopolskim festiwalu SLOT ART FESTIVAL w Lubiążu. Nagrodą było otwarcie koncertu na Dużej Scenie wraz z innymi finalistami Małej Sceny . 11  lipca, zespół potwierdził swoją dobrą dyspozycję i po koncercie na Dużej Scenie zdobył pierwsze miejsce wśród zespołów debiutanckich. Nagrodą było profesjonalne nagranie 2 utworów w studio w Knurowie.

31 sierpnia Projekt X wystąpił na SF-art festiwalu w Strumieniu. Zespołowi udało się także zakwalifikować na Fugazi Festiwal w Warszawie, gdzie 14 września wystąpił przed zespołem Coma. W międzyczasie zespół koncertował w klubach i na imprezach otwartych m.in. w Strumieniu, Godowie, Wrocławiu, Chorzowie, Jastrzębiu-Zdroju oraz kilkukrotnie Raciborzu (m.in. na rozpoczęcia Majówki 2013, XXI Memoriał). W ostatnich 3 latach żaden raciborski zespół nie występował na imprezach podobnej rangi, a już młody wiek lidera i pozostałych muzyków jest w tym zakresie zdecydowanym fenomenem.

Mateusz Sojka podkreśla, że sukcesy, które osiągnął zawdzięczam nie tylko sobie, ale wszystkim członkom zespołu. A tworzą go: Mateusz „Stan" Sojka, Patryk Kogut, Patrick Multan, Ryszard Paurowski i Aleksander Ciupka.

Zgłaszający: Stowarzyszenie Artystów i Podróżników GRUPA ROSYNANT

 

Paweł Strzelczyk

- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

4 KOMENTARZE

  1. Pani Manuela Krzykałą to poza pląsami w RCK to raczej nic nie robi, więc za co ta nagroda dla niej?

  2. Dziwne te nagrody. Wygląda to tak, jakby juz nie mieli ich komu rozdawać. A co z Anną Jegerską, Grazyną Tabor, Dominiką Sztuką – ci ludzie rozpoczęli piękne inicjatywy w mieście, a o nich samych się nie mówi. Krzykała z kulturą nie ma nic wspólnego – jej zajęcia to czysta komercja.

  3. Nagrody w naszym miescie rozdawane sa według kolejki. Ani RCK an Miasto ani nawet Powiat ani nawet Izba Gospodarcza nie wyrózniają za zasługi najlepszych tylko w kolejności: ta już dostała to teraz tamta… Zasłuzony dostanie raz na poczatku (o ile nie podpadł organizatorowi) potem idą w kolejce mniej aktywni – dlatego poziom tego grona jest z roku na rok coraz nizszy

  4. Masz rację. Tak samo jest z nagrodami dla nauczyciela roku, krzyżami zaslugi, etc. Wszystko jest ustawione.

Pozostaw odpowiedź a niby za co Anuluj odpowiedź

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here