Konkurs „Racibórz w obiektywie niepełnosprawnych”

1

Konkurs ma pokazać piękno Ziemi Raciborskiej i zachęcić osoby niepełnosprawne do spróbowania swoich sił w fotografii.

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji „Podaj Rękę”, Miasto Racibórz, Starostwo Powiatowe w Raciborzu organizują konkurs fotograficzny "Racibórz w obiektywie niepełnosprawnych".

- reklama -

Patronat nad konkursem objęli Prezydent Raciborza Mirosław Lenk i Starosta Raciborski – Ryszard Winiarski. Patronat medialny nad wydarzeniem mają: Radio Vanessa RTK Racibórz, Portal raciborz.com.pl,  Dwutygodnik Gazeta – informator, Portal naszraciborz.pl,  Tygodnik „Nowiny raciborskie”. Wernisaż i ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 26.IX. 2015r na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane od 1 lipca do 30 września 2015 r.

——————————————————————————————————————————————–
REGULAMIN II  KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  

I.  Postanowienia ogólne
1. Tematem konkursu jest wykonanie fotografii ukazującej walory, piękno i ciekawe miejsca  
    Ziemi Raciborskiej.
    Prace powinny w sposób niekonwencjonalny ukazywać uroki Raciborza i jego terenu,
    oddawać klimat, nastrój i panoramę terenu charakterystycznego dla Wyżyny Śląskiej.

2.    Organizatorem konkursu jest „Stowarzyszenie na Rzecz Integracji „Podaj Rękę” w Raciborzu, Miasto Racibórz oraz Starostwo Powiatowe w Raciborzu.

  II.  Uczestnicy konkursu
1.    Konkurs ma charakter otwarty, może brać w nim udział każda zainteresowana osoba   
niepełnosprawna, która lubi  fotografować.
2. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Zarządu Stowarzyszenia „Podaj Rękę”
    w  Raciborzu

 III. Zasady udziału w konkursie
1. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
2. Każda osoba biorąca udział w konkursie może przynieść pojedyncze fotografie lub
    cykl fotografii, nie przekraczający 3 fotografii.
3.Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi
   i podpisanymi na odwrocie.
4.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie zdjęć
                    formatu. 21 x 30cm;  dowolna techniką na papierze matowym

IV. Fotografie należy dostarczyć do biura Stowarzyszenia „Podaj Rękę”   do dnia   
      10.IX.2015r – Plac Okrzei 4,  Racibórz.
6. Uczestnik dostarczając fotografię lub fotografie oświadcza, że osoby znajdujące się na
     zdjęciu wyrażają zgodę na ich publikację.
7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia
    źle zabezpieczonych prac.
8.Oceny prac i wyboru najlepszego zdjęcia dokona  Jury złożone z   przedstawicieli   
   organizatorów konkursu i artystów fotografii , w terminie do 10 dni od ostatecznego  
   terminu dostarczenia prac.
9.Najciekawsze prace będą wyróżnione nagrodami.

4. Prawa autorskie
1. Przesłane prace przechodzą na własność Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac
    konkursowych bez wypłacenia honorariów autorskich.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego prezentowania i publikacji
    fotografii konkursowych w celach promocyjnych w prasie, telewizji, na stronach
    internetowych Organizatora oraz w wydawnictwach informacyjno-promocyjnych
4. Prawa autorskie do fotografii, które będą wykorzystywane do promocji
   miasta Raciborza, pozostają własnością ich autorów. Z tego tytułu Organizator nie ponosi
   żadnej odpowiedzialności prawnej a w razie skierowania przeciwko Organizatorowi
   roszczenia przez osobę trzecią ze względu na naruszenie jej praw autorskich, uczestnik
   konkursu zobowiązuje się ponosić cywilno-prawną odpowiedzialność z tytułu wad
   prawnych wykonanych fotografii.
5. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu
    w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
2. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny
    oraz do nie wyłaniania zwycięzcy.
3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym
    Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie
    wyłączone z Konkursu.
4. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści
    niniejszego Regulaminu.
           

/l/ za Jurek Wiśniewski

- reklama -

1 KOMENTARZ

  1. „Konkurs ma pokazać piękno Ziemi Raciborskiej i zachęcić [b]osoby
    niepełnosprawne[/b] do spróbowania swoich sił w fotografii [b]osoby
    niepełnosprawne[/b].”

    Ale czy osoba niepełnosprawna to pisała?

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here