Pensje i nagrody dla nauczycieli. Można wyrazić swoją opinię

0

Zarząd Powiatu Raciborskiego przekazuje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi właściwymi ku podmiotami zasady wynagradzania i nagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach podległych starostwu.

 

- reklama -

 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przekazuje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.

Konsultacje prowadzone będą w okresie od  16 września 2015 r. do 30 września 2015 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: http://www.bip.powiatraciborski.pl/organizacje_pozarzadowe/Konsultacje_2015.html lub w Referacie Edukacji, Kultury i Sportu tel. 32 45 97 306, fax. 32 45 97 410, e-mail: [email protected]

*************************

Zarząd Powiatu Raciborskiego przekazuje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród Starosty Raciborskiego oraz nagród dyrektora szkoły/placówki dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Konsultacje prowadzone będą w okresie od  16 września 2015 r. do 30 września 2015 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
http://www.bip.powiatraciborski.pl/organizacje_pozarzadowe/Konsultacje_2015.html  lub w Referacie Edukacji, Kultury i Sportu tel. 32 45 97 305, fax. 32 45 97 410, e-mail: [email protected]

 

publ. /ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here