Prezydent zmienia zasady przyznawania stypendiów dla raciborskich sportowców

0
stypendia sportowe

Stypendia nie będą przyznawane za osiągnięcia w zawodach o randze Pucharu Polski, a jedynie za mistrzostwa kraju. Wniosek o przyznanie stypendium będzie można składać dwa razy w roku, a nie jak dotychczas co kwartał.

- reklama -

Zgodnie z postanowieniami dotychczas obowiązującego regulaminu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych finansowanych z budżetu Miasta Racibórz,  stypendium sportowe mogło zostać przyznane zawodnikom, którzy m.in. zajęli miejsce I-III podczas zawodów Pucharu Polski. Praktyka pokazała, że niższa ranga Pucharu Polski w stosunku do Mistrzostw Polski, przekłada się na niewielką liczbę uczestników przedmiotowych zawodów. Dochodziło więc do sytuacji, w których zawodnik składając wniosek o przyznanie stypendium sportowego wskazywał zajęcie drugiego (w rzeczywistości ostatniego) miejsca podczas Pucharu Polski Seniorów, ponieważ w zawodach oprócz niego brał udział wyłącznie jeden zawodnik. W odniesieniu do obowiązującego regulaminu, za powyższy wynik przysługiwało świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie. Mając na względzie ogólne założenie, iż stypendium sportowe jest wyrazem uznania dla prezentowanego poziomu i osiągniętych wyników sportowych, stypendium nie było przyznawane. Wobec coraz częstszego występowania ww. przypadków, zasadne jest usunięcie z regulaminu zawodów Pucharu Polski, jako podstawy do przyznania stypendium sportowego.

Druga istotna zmiana dotyczy okresu na jaki przyznawane jest stypendium sportowe. Dotąd świadczenie przyznawane było na kwartał, a zawodnicy składali wnioski w terminach do 15 marca, 15 czerwca, 15 września i 15 grudnia. Mając na względzie fakt, że najważniejsze zawody sportowe, będące podstawą do przyznania świadczenia, odbywają się zazwyczaj dwukrotnie w ciągu roku oraz że osiągnięty wynik uprawnia do ubiegania się o stypendium przez 12 miesięcy (4 kwartały) powyższe powodowało, że zawodnik (który nie poprawił osiągniętego wcześniej wyniku) składał cztery analogiczne wnioski www. terminach. Wprowadzenie więc półrocznego okresu przyznawania stypendiów, a tym samym dwóch terminów do składania wniosków tj. 15 czerwca i 15 grudnia, w znacznym stopniu zmniejszy niedogodności wnioskodawców związane z częstymi wizytami w Urzędzie (składanie wniosku, ew. uzupełnianie wniosku, podpisywanie umowy) oraz usprawni związane z tym procedury.

Uchwała w tej sprawie obecnie poddana jest konsultacjom społecznym. Opinie do projektu Uchwały należy zgłosić w formie papierowej na adres: Urząd Miasta Racibórz, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu ul. Króla Stefana Batorego 6, 47 – 400 Racibórz, bądź elektronicznie na adres email: [email protected] W przypadku przesłania uwag pocztą tradycyjną decyduje data wpływu do Urzędu. Konsultacje trwają do 10 sierpnia br.

/ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here