Wojewoda dofinansuje dwie inwestycje drogowe w powiecie raciborskim

Wojewoda dofinansuje dwie inwestycje drogowe w powiecie raciborskim
Wojewoda dofinansuje dwie inwestycje drogowe w powiecie raciborskim

Wojewoda Śląski zatwierdził ostateczne listy rankingowe wniosków o dofinansowanie na rok 2018 w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Na drogach powiatowych na liście tej, na 34 wnioski, inwestycje drogowe powiatu raciborskiego znalazły się na miejscu II i VIII, co kwalifikuje je do dofinansowania z tego programu.

- reklama -

Pierwsza inwestycja pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania w Ligocie Książęcej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 421 w Grzegorzowicach” zrealizowana zostanie w miejscowościach Ligota Książęca, Łubowice, Grzegorzowice. Inwestycja ta, polegać będzie na pełnej przebudowie konstrukcji jezdni na długości 1897 m, przebudowie chodników, wykonaniu dwóch odcinków ścieżki rowerowej. Planuje się również wymianę i uzupełnienie studzienek ściekowych na kanalizacji deszczowej oraz oczyszczenie i odmulenie rowów. Przebudowane zostaną także 2 skrzyżowania z drogami gminnymi oraz zjazdy z drogi, a trzy z 4 istniejących przystanków wyposażone zostaną w perony. Droga zyska nowe oznakowanie pionowe i poziome.
Termin realizacji inwestycji to 2018 r.
Planowana wartość inwestycji wynosi 5 219 942 zł w tym:
– dotacja z budżetu państwa: 2 561 942 zł
– środki Powiatu Raciborskiego i Gminy Rudnik: 2 658 000 zł.

Druga to „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu
– etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej
– etap II od skrzyżowania z ul. Gwiaździstą do skrzyżowania z ul. Wandy”.
W ramach tej inwestycji planuje się pełną przebudowę konstrukcji jezdni na długości 950 m wraz z wykonaniem prawoskrętu na skrzyżowaniu ulic Łąkowa/Stalowa/Kościuszki (z ulicy Kościuszki na ul. Łąkową). Po obu stronach jezdni przebudowane zostaną chodniki. Na ul. Tadeusza Kościuszki od skrzyżowania z ulicą Jozepha von Eichendorffa do ul. Gwiaździstej będzie kontynuowana ścieżka rowerowa. Wymienione i uzupełnione zostaną studzienki ściekowe na kanalizacji deszczowej. Przebudowanych zostanie 5 skrzyżowań z drogami gminnymi oraz zjazdy z drogi. Docelowo trzy z 4 istniejących przystanków będzie posiadało perony. Zostanie wykonane nowe oznakowanie pionowe i poziome.
Termin realizacji inwestycji to 2018 r.
Planowana wartość inwestycji wynosi 4 959 503 zł w tym:
– dotacja z budżetu państwa: 2 006 451 zł
– środki Powiatu Raciborskiego i Miasta Racibórz: 2 953 052 zł

/ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here