Prawie tysiąc uczniów rozpocznie naukę w raciborskich szkołach

Zakończył się nabór do szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.
Zakończył się nabór do szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.

Starostwo Powiatowe w Raciborzu podsumowało nabór do szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem jest powiat raciborski na rok szkolny 2018/2019. 

- reklama -

 

Do szkół ponadgimnazjalnych podległych powiatowi raciborskiemu przydzielono 921 uczniów (Liceum Plastyczne nie brało udziału w elektronicznym naborze). W systemie nie przydzielono 24 uczniów.

Łączna liczba uczniów w klasach pierwszych wraz z Liceum Plastycznym (bez uczniów drugorocznych, nieprzydzielonych w systemie) wyniosła 936.

Uruchomiono 30 oddziałów + 1 oddział Liceum Plastycznego, w tym:
Licea Ogólnokształcące – 10 oddziałów, 320 uczniów (34,2 %),
Liceum Plastyczne – 1 oddział, 15 uczniów (1,6 %),
Technika – 14 oddziałów, 430 uczniów (45,9 %),
Branżowe Szkoły I Stopnia – 6 oddziałów, 171 uczniów (18,3 %).

W terminie od 6 lipca 2018r. do 12 lipca 2018r. kandydaci muszą potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole przez dostarczenie do niej oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Od 6 lipca br. szkoły prowadzące kształcenie zawodowe będą wydawały skierowania do lekarza medycyny pracy celem uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Kandydat, który nie dostarczy oryginału tych dokumentów, zostanie skreślony z listy zakwalifikowanych do danej szkoły.

publ. /j/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj