„Najniższa krajowa” w handlu detalicznym to standard. GUS opublikował dane

wyższe zasiłki z opieki społecznejPUP Racibórz: Dotacje na szkolenia zawodowe bezrobotnych
Pracownicy zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach zajmujących się handlem są najgorzej opłacaną grupą - tak wynika z badań GUS. fot.: pixabay.com

Wg najnowszych wyników badań Głównego Urzędu Statystycznego, średnie wynagrodzenie brutto w mikroprzedsiębiorstwach działu handlu detalicznego, jest zdecydowanie niższe niż w przypadku innych, szerszych kategorii występujących w oficjalnych statystykach GUS.

• dla sekcji G PKD (handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych) średnie wynagrodzenie w 2017 r. wyniosło 3 730 zł (3 471 zł w 2016 r.),

- reklama -

• dla działu 47 PKD (handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi), dla podmiotów zatrudniających ponad 9 osób, średnie wynagrodzenie brutto w 2017 r. wyniosło 3 366 zł (3 065 zł w 2016 r.)

– Wysokość wynagrodzenia w mikroprzedsiębiorstwach wg badania wykazuje silne skorelowanie z wysokością płacy minimalnej, co może wskazywać, że zatrudnione tam osoby otrzymują często najniższe, przewidziane prawem wynagrodzenie. Co warte podkreślenia na przestrzeni lat 2009-2017 średnie wynagrodzenie nominalnie w tej kategorii mikroprzedsiębiorstw wzrosło 51,7%, podczas, gdy płaca minimalna brutto zwiększyła się o 56,7% – czytamy w opracowaniu GUS.

EmZet

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here