Rowerem wśród łąk i drzew… owocowych. Pomysł radnego Szymona Bolika

Nasadzenie wzdłuż ścieżek rowerowych drzew owocowych poniosłoby atrakcyjność turystki w regionie - takie jest zdanie powiatowego radnego - Szymona Bolika

Radny powiatowy Szymon Bolik, chciałby podnieść walory estetyczne raciborskiego krajobrazu uatrakcyjniając malowniczo położone trasy rowerowe powiatu, poprzez nasadzanie wzdłuż ich, drzew owocowych, jak to jest czynione u naszych południowych sąsiadów.

Jego zdaniem wpłynęłoby to na równowagę ekologiczną regionu, który siłą rzeczy charakteryzuje się dużą przewagą monokultur rolniczych.

- reklama -

– Nasadzenia drzew owocowych wzdłuż ścieżek rowerowych nie miałoby wpłynąć wyłącznie korzystnie na ich estetykę, która szczególnie widoczna jest w okresie kwitnienia, ale przede wszystkim tworzyć korytarze ekologiczne sprzyjające migracji zwierząt. Stanowią one miejsce żerowania, kryjówkę przed drapieżnikami dla mniejszej zwierzyny polnej, a w okresie kwitnienia siedlisko dla owadów i żerowisko dla ptaków, zwiększając tym samym różnorodność biologiczną krajobrazu – podkreśla radny powiatowy. Dodaje również, że drzewa owocowe zwiększają retencję wodną, łagodzą mikroklimat, a przez to wpływają na wysokość plonów sąsiednich upraw. Same zaś dostarczają pożytków w postaci owoców oraz miodu wytwarzanego przez pszczoły.

Zdaniem Sz. Bolika, racjonalnie przygotowany program, oparty o fachową wiedzę w zakresie odpowiedniej agrotechniki, doboru właściwych sadzonek, połączony z działaniami o charakterze informacyjnym, które zapobiegłyby niszczeniu i kradzieży roślin, na pewno dałby satysfakcjonujący nas wszystkich efekt. Problemem może być tutaj sfinansowanie inwestycji, jednak i tutaj radny wskazuje ewentualne kierunki pozyskania środków na ten cel. Jednym z nich mogłoby być, zwrócenie się z tym pomysłem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

– Nie postuluję rzecz jasna, aby nasadzeniami objąć wszystkie ścieżki rowerowe naszego powiatu. Początkowo możemy skupić się na pewnym ich odcinku, by z biegiem czasu zwiększać zakres naszych działań. Pomocne w samym procesie sadzenia mogą być organizacje działające na terenie powiatu. Zakupione drzewa mogą zostać przekazane radom sołeckim lub Ochotniczym Strażom Pożarnym. Uważam, że należy działać teraz, nim z alejek śródpolnych zniknie ostatnia, chyląca się ku upadkowi jabłoń – twierdzi powiatowy radny z ramienia PiS.

Jak podkreśla pomysłodawca niedawnej „Złomiady”, zadrzewienia owocowe były niegdyś nieodłącznym elementem krajobrazu rolniczego. Od lat 80-tych obserwuje się zanik alei śródpolnych. Zdaniem Sz. Bolika w ostatnich latach masowe wycinki oraz źle rozumiana pielęgnacja, skutkująca niejednokrotnie dewastacją, spowodowały utratę tego wartościowego elementu krajobrazu. – Także współczesne, nowoczesne rolnictwo nie sprzyja utrzymaniu i odtwarzaniu zadrzewień owocowych – ubolewa radny powiatowy.

EnDe

- reklama -

4 KOMENTARZE

  1. Niech się radny zdecyduje: ścieżka rowerowa dla cyklistów i innych, czy korytarz ekologiczny, żerowisko i kryjówka dla zwierzyny?

  2. Kolejny po Łęskim o tych złych monokulturach. A przecież Lamus mówił, że one uczulają, a on wie, bo się zna.

  3. Bardzo dobry pomysł. Sadzić powinno się wzdłuż wszystkich polnych dróg a nie tylko przy ścieżkach rowerowych.

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj