Starostwo Powiatowe wprowadziło ISO, w tym System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym

starostwo powiatowe raciborz
Starostwo Powiatowe w Raciborzu

Od 3 czerwca raciborskie Starostwo Powiatowe wprowadziło u siebie Zintegrowany System Zarządzania ISO 9001:2015. To pozwoli, zdaniem urzędników, na sprawną realizację zadań ustawowych, uwzględniając potrzeby społeczności, zasady partnerstwa, zasady etyki pracy, opartych na dążeniu do wysokiej jakości działań.

– Efektywnie ustanowiony, udokumentowany i wdrożony System pozwala na zapewnienie zgodności usług z określonymi wymaganiami. Ponadto wdrożony System został ustanowiony w sposób, który winien zagwarantować jego ciągłość w czasie pomimo możliwych zmian w polityce systemu jak i jej celów – czytamy w zarządzeniu podpisanym przez Grzegorza Swobodę.

- reklama -

System podlega systematycznym okresowym przeglądom i audytom wewnętrznym, które służą stałemu jego doskonaleniu i ukierunkowany jest na zwiększenie zadowolenia klientów zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych, eliminację lub ograniczenie zagrożeń korupcyjnych rozumianych jako wszelkie przejawy korupcji. Starostwo Powiatowe w Raciborzu, stosując wybrane wymagania SPZK przeprowadziło i udokumentowało analizę ryzyka w odniesieniu do istniejących zagrożeń działaniami korupcyjnymi, dzięki temu zostały zidentyfikowane procesy, w których występują elementy, w odniesieniu
do których ryzyko jest istotne. Wprowadzając System w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015 oraz o wybrane dodatkowe wymagania Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym przyjęto zasadę, iż założenia zbudowanego systemu powinny integrować się z wymaganiami dla jednostek sektora finansów publicznych wynikających z ustawy z dnia o finansach publicznych umożliwiając
osiągnięcie celów kontroli zarządczej.

SYSTEM ISO dla Starostwa Powiatowego w Raciborzu

EnDe

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here