Inicjatywa sołecka w powiecie raciborskim. Umowy podpisane

Inicjatywa sołecka w powiecie raciborskim. Umowy podpisane
Inicjatywa sołecka w powiecie raciborskim. Umowy podpisane
W 13 sołectwach powstaną m.in. zielone strefy aktywności, chodniki, ogrodzenia, wiata przystankowa, odremontowana zostanie zabytkowa sikawka konna czy zorganizowane zostaną zawody strażackie.
Ponad 227 tys. złotych zł trafi do pięciu gmin powiatu raciborskiego w  ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. Ze środków skorzysta 13 sołectw, którym przyznano dofinansowanie do realizacji projektów na jakich najbardziej zależało mieszkańcom. Powstaną m.in. zielone strefy aktywności, chodniki, ogrodzenia, wiata przystankowa, odremontowana zostanie zabytkowa sikawka konna czy zorganizowane zostaną zawody strażackie.
W uroczystym podpisaniu umów z włodarzami gmin powiatu (Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Pietrowice Wielkie, Rudnik), które odbyło się 8 sierpnia w starostwie powiatowym w Raciborzu, uczestniczyła Beata Białowąs – członek Zarządu Województwa Śląskiego oraz Michał Woś – minister ds. pomocy humanitarnej, pomysłodawca inicjatywy.
Wszystkich zebranych przywitał gospodarz powiatu, starosta Grzegorz Swoboda i pogratulował im pomysłów. W wydarzeniu uczestniczyli także Ewa Lewandowska, członkini zarządu powiatu, oraz dyrektorzy wydziału merytorycznego UM Województwa Śląskiego. Nie mogło zabraknąć sołtysów poszczególnych sołectw, którzy towarzyszyli wójtom i burmistrzom. Ponadto podpisano także umowy z samorządami powiatu wodzisławskiego i rybnickiego. Łącznie do trzech powiatów z budżetu województwa trafi ponad 540 tys.
– Bardzo nas cieszy zainteresowanie konkursem. Chcemy te środki kierować bezpośrednio do ludzi, bo to sołtysi najlepiej wiedzą, czego potrzebują mieszkańcy – podkreślała Beata Białowąs, członek zarządu województwa. Dodała, że zawsze jest jej miło wracać na ziemię raciborską, bowiem współpracowała z tutejszymi pracodawcami przez blisko 20 lat i docenia inicjatywy, pracowitość i społeczne zaangażowanie oraz gościnność.
Spotkanie rozpoczęto od uroczystego podpisania umowy pomiędzy powiatem raciborskim a Śląskim Urzędem Marszałkowskim dotyczącej współfinansowania budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Mowa o blisko kilometrowym odcinku drogi powiatowej w Bieńkowicach (ul. Bojanowska), która będzie realizowana w partnerstwie z gminą Krzyżanowice. Wartość dofinansowania to 248 750 tys. zł i stanowi 49% wartości całego zadania.


Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa Sołecka” ma na celu umożliwienie mieszkańcom wpływu na zainwestowanie środków z budżetu województwa śląskiego na przedsięwzięcia i zadania, które służą rozwojowi lokalnych społeczności. W tym roku pula środków na wydatki związane z konkursem została ustalona na poziomie 4,5 mln zł.

W ramach przeprowadzonego naboru udział w konkursie wzięły 104 gminy (z 17 powiatów). Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wpłynęło 338 wniosków o udzielenie pomocy finansowej na łączną kwotę 10,8 mln zł. Sejmik Województwa Śląskiego udzielił 238 zadaniom pomoc finansową w formie dotacji celowych w łącznej kwocie 4,5 mln zł na realizację zadań wybranych w ramach konkursu. Pomoc została udzielona 84 gminom województwa śląskiego.

- reklama -

O pomoc finansową ze środków budżetu województwa w ramach konkursu mogły ubiegać się sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin. Limit pomocy finansowej dla gminy wynosił 60 tys. zł. Do konkursu nie mogły być zgłaszane zadania, których realizacja była współfinansowana ze środków zewnętrznych (np. funduszy UE, krajowych itp.) za wyjątkiem funduszu sołeckiego, którego środki mogły być łączone w celu realizacji przedsięwzięć.

Gmina SołectwoNazwa zadaniaKwota całkowitaWnioskowane dofinasowanie
KRZANOWICEMORAVIAZagospodarowanie terenu przy izbie regionalnej w Krzanowicach50 000,00 zł25 000,00 zł
KRZANOWICEBOJANÓWBudowa chodnika łączącego ulicę Borucką z ul. Raciborską w Bojanowie40 000,00 zł17 500,00 zł
KRZYŻANOWICEROSZKÓW I ZABEŁKÓWRenowacja miejsc pamięci upamiętniających Powstania Śląskie97 043,56 zł47 551,00 zł
KUŹNIA RACIBORSKATURZEOgrodzenie Rodzinnego Parku Rekreacji i Czynnego Wypoczynku20 800,00 zł16 640,00 zł
KUŹNIA RACIBORSKARUDA KOZIELSKABudowa ogrodzenia terenu sportowo-rekreacyjnego w Rudzie Kozielskiej29 181,00 zł23 344,80 zł
PIETROWICE WIELKIELEKARTÓWLikwidacja starej fontanny oraz zagospodarowanie terenu poprzez ustawienie małej architektury wraz z oświetleniem na terenie zielonego centrum Lekartowa12 200,00 zł6 000,00 zł
PIETROWICE WIELKIEKORNICEZagospodarowanie zielonej strefy aktywności społecznej w tym postawienie tablicy pamiątkowej i zakup wyposażenia i dokonanie nasadzeń12 200,00 zł6 000,00 zł
PIETROWICE WIELKIEŻERDZINYBudowa chodnika przy ul. Widokowej w Żerdzinach72 500,00 zł36 000,00 zł
PIETROWICE WIELKIEGRÓDCZANKIBudowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Gródczankach25 000,00 zł12 000,00 zł
RUDNIKGAMÓWKompleksowa renowacja zabytkowej sikawki konnej połączona z wystawą o godowianach w I Powstaniu Śląskim16 000,00 zł8 000,00 zł
RUDNIKBRZEŹNICAPierwsze Dożynki Gminne w Gminie Rudnik z rekonstrukcją akcji powstańczej30 000,00 zł15 000,00 zł
RUDNIKŁUBOWICEWymiana wiaty przystankowej w Łubowicach10 000,00 zł8 000,00 zł
RUDNIKSŁAWIKÓWDruhowie i druhny czyli Gminne Zawody strażackie OSP7 500,00 zł6 000,00 zł

oprac. /kp/
fot. Starostwo Powiatowe

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here