PUP w Raciborzu wypłacił pierwsze środki w ramach Tarczy Antykryzysowej

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu
Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu już wypłacił pierwsze środki w ramach nowo wprowadzonych instrumentów pomocowych dla przedsiębiorców z tzw. „Tarczy Antykryzysowej”.

Od 30 marca w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu funkcjonuje wprowadzony przez dyrektora Mirosława Ruszkiewicza system pracy dwuzmianowej pracowników urzędu. Podjęta decyzja okazała się bardzo dobrym rozwiązaniem, które już przyniosło pierwsze efekty.

- reklama -

Mimo iż w dalszy ciągu kontakt z urzędem odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, telefoniczną oraz poprzez pocztę tradycyjną, klienci urzędu wykazują duże zainteresowanie nowymi formami wsparcia wprowadzonymi w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wprowadzono wsparcie skierowane dla przedsiębiorców w formie:
– dofinansowania ze środków Funduszu Pracy części kosztów wynagrodzeń pracowników danego przedsiębiorcy oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne – w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorców,
– dofinansowania ze środków Funduszu Pracy części kosztów prowadzenia działalności – w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników,
– niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł.

W tym tygodniu pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu udało się wypłacić 5 pierwszych niskooprocentowanych pożyczek dla mikroprzedsiębiorców po 5 tys. zł każda. Kolejne 46 wniosków (stan na 3.04.br) zostaną rozpatrzone i dofinansowane na początku przyszłego tygodnia.

Zarówno Starostwo Powiatowe w Raciborzu, jak i inne podległe Powiatowi Raciborskiemu jednostki organizacyjne, działają z wyłączeniem na bezpośrednią obsługę klienta, jednak system pracy oraz godziny funkcjonowania jednostek pozostają bez zmian.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj