Zmarł Zenon Stube, Zasłużony dla Miasta Raciborza

0
zenon stube
Zenon Stube podczas finału XXI edycji Raciborskiego Rajdu Rowerowego Środowisk Trzeźwościowych Dookoła Polski

Zenon Stube był wieloletnim kierownikiem Domu dla Bezdomnych ARKA N, instruktorem terapii uzależnień i prekursorem działań pomocowych wobec osób wykluczonych i dotkniętych wykluczeniem społecznym.

Zmarł Zenon Stube – wieloletni kierownik Domu dla Bezdomnych ARKA N, prekursor działań pomocowych wobec osób wykluczonych i dotkniętym wykluczeniem społecznym na terenie Raciborza, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- reklama -

– Zenek, nasz „szary wąs”, jak nazywały go żartobliwie i ciepło nasze dzieci. W swej historii i drodze ikoniczny, ale zarazem zawsze i wszędzie naturalny, bezpośredni, zawsze prawdziwy. Umiał słuchać jak nikt, potrafił rozsupłać życiowe „węzły gordyjskie” konkretnym, skutecznym działaniem. Zawsze na posterunku. Zawsze gotowy do działania, z telefonem w ręku. Kiedy pytał „co u Ciebie?”, nie było wątpliwości, że to nie banalna wymiana grzeczności, że na prawdę chce wiedzieć. Bo troszczy się i dobrze życzy. Jak streścić opowieść o tak niezwykłej postaci…? Nie sposób. Kto znał, rozumie dlaczego – napisało Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka Tęcza na Facebooku.

Zenon Stube – instruktor terapii uzależnień, pracownik socjalny, społeczny kurator sądowy, animator zmian społecznych, przez ponad 25 lat pracujący z osobami bezdomnymi, wieloletni kierownik Domu dla Bezdomnych ARKA N, terapeuta, prekursor działań pomocowych wobec osób wykluczonych i dotkniętych wykluczeniem społecznym. Współautor wielokrotnie nagradzanego i przez wiele lat z powodzeniem realizowanego przez miasto Racibórz „Programu Wychodzenia z Bezdomności”. Od 1985 r. niepijący alkoholik, od 1986 r. przez wiele kolejnych lat członek Terenowej obecnej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Raciborzu. Aktywny terapeuta grup samopomocowych do spraw uzależnień.

Prowadził działalność szkoleniową szczególnie w dziedzinie edukacji i pomocy społecznej dla pracowników socjalnych. Współpracował z Fundacją im. Stefana Batorego w realizacji zadań w kraju i za granicą od początku jej założenia. Realizował programy profilaktyczne w zakładach pracy jako wykładowca. Wieloletni, aktywny członek wspólnot lokalnych AA, współprowadzący warsztaty na temat radzenia sobie ze stresem, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, aktywnego poszukiwania pracy i profilaktyki uzależnień w zakładach pracy. Realizator Programów Pracowniczych w Zakładach Pracy w kraju i za granicą. Członek Społecznej Rady Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Pomocy Społecznej w Gorzycach. Koordynator Raciborskiego Rajdu Rowerowego Środowisk Trzeźwościowych Dookoła Polski oraz profilaktycznej, ogólnopolskiej inicjatywy promującej abstynencję i aktywność fizyczną. Przez dziesięć lat główny organizator festynu prozdrowotnego „Rowerem ku zdrowiu” wieńczącego rajd. W 2018 r, uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Miasta Raciborza” w dowód wdzięczności i uznania za wieloletnią, głęboko prospołeczną pracę na rzecz miasta i jego mieszkańców.

Zenon Stube dla osób z problemami (uzależnień, bezdomności, przemocy w rodzinie) w Raciborzu i powiecie raciborskim to człowiek–ikona, symbol niezłomności i wytrwałości na trzeźwej drodze życia, najlepszy przykład, jak właśnie trzeźwość odmienia życie i nadaje mu sens. Świadectwo własnej trzeźwości oraz niestrudzona, wielopłaszczyznowa aktywność na rzecz dzielenia się nim, a przez to wymiernej pomocy drugiemu człowiekowi stały się inspiracją, motywacją i zachętą do zerwania z nałogiem, pokonania życiowych sytuacji kryzysowych, do podjęci pracy nad życiem bez nałogów, do trwania w trzeźwości dla bardzo wielu osób. I to dla tychże był przez te wszystkie lata gotowy do pomocy codziennie, przez 24 godziny na dobę zawsze pod telefonem gotów, by wspierać w trudnych momentach i nakłaniać do podjęcia dobrych życiowych zmian.

Pogrzeb Zenona Stube odbędzie się 7 kwietnia o godz. 11:00 na cmentarzu Jeruzalem w Raciborzu.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here