Zmarł Zenon Stube, Zasłużony dla Miasta Raciborza

zenon stube
Zenon Stube podczas finału XXI edycji Raciborskiego Rajdu Rowerowego Środowisk Trzeźwościowych Dookoła Polski

Zenon Stube był wieloletnim kierownikiem Domu dla Bezdomnych ARKA N, instruktorem terapii uzależnień i prekursorem działań pomocowych wobec osób wykluczonych i dotkniętych wykluczeniem społecznym.

Zmarł Zenon Stube – wieloletni kierownik Domu dla Bezdomnych ARKA N, prekursor działań pomocowych wobec osób wykluczonych i dotkniętym wykluczeniem społecznym na terenie Raciborza, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- reklama -

– Zenek, nasz „szary wąs”, jak nazywały go żartobliwie i ciepło nasze dzieci. W swej historii i drodze ikoniczny, ale zarazem zawsze i wszędzie naturalny, bezpośredni, zawsze prawdziwy. Umiał słuchać jak nikt, potrafił rozsupłać życiowe „węzły gordyjskie” konkretnym, skutecznym działaniem. Zawsze na posterunku. Zawsze gotowy do działania, z telefonem w ręku. Kiedy pytał „co u Ciebie?”, nie było wątpliwości, że to nie banalna wymiana grzeczności, że na prawdę chce wiedzieć. Bo troszczy się i dobrze życzy. Jak streścić opowieść o tak niezwykłej postaci…? Nie sposób. Kto znał, rozumie dlaczego – napisało Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka Tęcza na Facebooku.

Zenon Stube – instruktor terapii uzależnień, pracownik socjalny, społeczny kurator sądowy, animator zmian społecznych, przez ponad 25 lat pracujący z osobami bezdomnymi, wieloletni kierownik Domu dla Bezdomnych ARKA N, terapeuta, prekursor działań pomocowych wobec osób wykluczonych i dotkniętych wykluczeniem społecznym. Współautor wielokrotnie nagradzanego i przez wiele lat z powodzeniem realizowanego przez miasto Racibórz „Programu Wychodzenia z Bezdomności”. Od 1985 r. niepijący alkoholik, od 1986 r. przez wiele kolejnych lat członek Terenowej obecnej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Raciborzu. Aktywny terapeuta grup samopomocowych do spraw uzależnień.

Prowadził działalność szkoleniową szczególnie w dziedzinie edukacji i pomocy społecznej dla pracowników socjalnych. Współpracował z Fundacją im. Stefana Batorego w realizacji zadań w kraju i za granicą od początku jej założenia. Realizował programy profilaktyczne w zakładach pracy jako wykładowca. Wieloletni, aktywny członek wspólnot lokalnych AA, współprowadzący warsztaty na temat radzenia sobie ze stresem, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, aktywnego poszukiwania pracy i profilaktyki uzależnień w zakładach pracy. Realizator Programów Pracowniczych w Zakładach Pracy w kraju i za granicą. Członek Społecznej Rady Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Pomocy Społecznej w Gorzycach. Koordynator Raciborskiego Rajdu Rowerowego Środowisk Trzeźwościowych Dookoła Polski oraz profilaktycznej, ogólnopolskiej inicjatywy promującej abstynencję i aktywność fizyczną. Przez dziesięć lat główny organizator festynu prozdrowotnego „Rowerem ku zdrowiu” wieńczącego rajd. W 2018 r, uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Miasta Raciborza” w dowód wdzięczności i uznania za wieloletnią, głęboko prospołeczną pracę na rzecz miasta i jego mieszkańców.

Zenon Stube dla osób z problemami (uzależnień, bezdomności, przemocy w rodzinie) w Raciborzu i powiecie raciborskim to człowiek–ikona, symbol niezłomności i wytrwałości na trzeźwej drodze życia, najlepszy przykład, jak właśnie trzeźwość odmienia życie i nadaje mu sens. Świadectwo własnej trzeźwości oraz niestrudzona, wielopłaszczyznowa aktywność na rzecz dzielenia się nim, a przez to wymiernej pomocy drugiemu człowiekowi stały się inspiracją, motywacją i zachętą do zerwania z nałogiem, pokonania życiowych sytuacji kryzysowych, do podjęci pracy nad życiem bez nałogów, do trwania w trzeźwości dla bardzo wielu osób. I to dla tychże był przez te wszystkie lata gotowy do pomocy codziennie, przez 24 godziny na dobę zawsze pod telefonem gotów, by wspierać w trudnych momentach i nakłaniać do podjęcia dobrych życiowych zmian.

Pogrzeb Zenona Stube odbędzie się 7 kwietnia o godz. 11:00 na cmentarzu Jeruzalem w Raciborzu.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj