Śląska Straż Graniczna i Okręgowy Inspektorat Pracy rozszerzają porozumienie o współpracy

Rozszerzenie porozumienia
Rozszerzenie porozumienia o współpracy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej z Okręgowym Inspektorem Pracy

Zastępca Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Dariusz Bukowski reprezentujący Komendanta ŚlOSG podpisał porozumienie w sprawie zasad współdziałania z Okręgowym Inspektorem Pracy z Katowic.

7 września w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach zostało podpisane rozszerzające porozumienie w sprawie zasad współdziałania SG i PIP. Dokument z ramienia ŚlOSG podpisał Zastępca Komendanta ŚlOSG płk SG Dariusz Bukowski, a Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach reprezentował Piotr Kalbron pełniący obowiązki Okręgowego Inspektora Pracy.

- reklama -

Zakres współpracy pomiędzy Strażą Graniczną a Inspektorem Pracy obejmuje między innymi:

  • podejmowanie wspólnych kontroli z udziałem inspektorów pracy i funkcjonariuszy Straży Granicznej w zakresie realizacji zadań Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej związanych z kontrolą przestrzegania przepisów dotyczących cudzoziemców
  •  przekazywanie informacji dotyczących naruszenia przepisów regulujących zasady zatrudniania i pobytu cudzoziemców na terytorium RP
  • wymianę doświadczeń w zakresie metod dokonywania kontroli
  • podejmowanie inicjatyw w przedmiocie poprawy stanu przestrzegania prawa w zakresie spraw należących do kompetencji Stron, w tym wspólne przedsięwzięcia informacyjno — promocyjne: organizowania szkoleń, konferencji, spotkań z udziałem cudzoziemców, pracodawców, organizacji pozarządowych

/ŚlOSG oprac. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here