12 C
Racibórz
środa, 18 Wrzesień, 2019
Mgr Teresa Fijałkowska 1. Liczenie przedmiotów i przypisywanie im innych przedmiotów , np. tyle jest dzieci i trzeba rozdać tyle szarf. 2. Liczenie poczynając od dowolnego miejsca np. sześć, siedem, osiem ... i wspak: dziesięć, dziewięć, osiem ... 3. Pokazywanie na palcach i liczenie - ...

Zabawa w czytanie

Mgr Teresa Fijałkowska Potwierdziły się nasze założenia, iż stosując różnorodne metody, nie zapominając przy tym o odpowiedniej atmosferze i motywacji, proces nauki czytania może przebiegać sprawnie i przynosić oczekiwane rezultaty. Nie wymaga on żmudnego wprowadzania kolejnych liter alfabetu, pozwala na wykorzystanie dowolnych tekstów. Zagadnienie wcześniejszej nauki czytania oraz łącznego traktowania procesów czytania i pisania jest często poruszanym tematem . W...
Mgr Teresa Fijałkowska Zabawy rozwijające sprawność manualną i koordynację ręka - oko 1. Ugniatanie kul z gazet ( jedną ręką ). 2. Nawlekanie korali . 3. ...
Mgr Teresa Fijałkowska Rozpoczęcie przez dziecko edukacji przedszkolnej jest momentem przełomowym w jego życiu społecznym . Dla wielu dzieci oznacza on pierwsze kontakty z dużą grupą . Wiąże się ze zmianą dotychczasowego trybu życia i z nowymi dla dziecka zadaniami . Niesie za sobą większe napięcie emocjonalne . Rzecz w tym , aby stworzyć dziecku najlepsze warunki poprzez odpowiednie...

Przyroda Raciborza

- na podstawie "Osobliwości Przyrodnicze" - Jana Dudy"....Od połowy XIX wieku niewiele zmieniona przez działalność gospopdarczą człowieka przyroda tego miasta, a zwłaszcza lasów Widok i Obora, usytuaowanych na gwałtownie opadających w dolinę Odry skarpach Płaskowyżu Rybnickiego oraz lasu łęgowego i stawów Łężczoka położonych w starorzeczu odrzańskim, była badana przez biologów różnych specjalności. Początkowo przez botaników, zoologów, w tym i...

Poznajemy las

Mgr inż. Bogumiła Bąk Moim celem jest podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem, szczególnie z nauczycielami, którzy rozpoczynają karierę zawodową i poszukują materiałów na bazie, których mogą tworzyć nowe lub wykorzystać dostępne. Sama bardzo często korzystam z dostępnych dla nauczycieli źródeł informacji, przyznając w tej kategorii pierwsze miejsce internetowi.POZNAJEMY LAS scenariusz zajęć terenowychZAŁOŻENIA METODYCZNE 1.Cele edukacyjne:...
Mgr inż. Bogumiła BąkArboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu - Powiatowy Konkurs Ekologiczny
- na podstawie "Osobliwości Przyrodnicze" - Jana Dudy Cieszynianka wiosennaHacquetia epipactisCieszynianka wiosenna już prawie u nas wymarła."Roślinę tę, jako pierwszy ze śląska, opisywał 1 1857 r. F.Wimmer. Cieszynianka rosła wtedy dość licznie w Oborze i w Łężczoku. Natomiast w zbiorach zielnikowych Uniwersytetu Wrocławskiego znajdują się okazy tej rośliny zebrane w lesie Obora w dniu 23.02.1830 r!Obecnie nie ma jej już...
Początki osadnictwa ludzkiego na terenie powiatu raciborskiego należą do najstarszych w Polsce. Badania wykopaliskowe wykazały, że pierwsze gromady ludzkie przybyły na te tereny w okresie przedostatniego zlodowacenia środkowo-polskiego. Nazwa miejscowa Racibórz pojawia się w źródłach pisanych dopiero w 1108 r. Badania archeologiczne udowadniają, że osadnictwo polskie na obszarze miejskim jest wcześniejsze gdyż początek swój bierze w około X w. n....
- na podstawie "Osobliwości Przyrodnicze" - Jana Dudy"Spacerując w parkach lub wędrując po raciborskich lasach możemy zauważyć dziwne obrzmienia (guzowatości) na pniach drzew, zwłaszcza liściastych. Przyciągają one nasz wzrok i zastanawiamy się wtedy nad przyczynami powstania tak niezwykłych kształtów ... spowodowane to jest infekcją Agrobacterium tumefaciens. Nie tak dawno okazało się, że Agrobacterium tumefaciens jest bakterią niezwykle cenną dla...
- na podstawie "Osobliwości Przyrodnicze" - Jana DudyChiński MiłorzębGinkgo miloba "Niewątpliwą osobliwością przyrodniczą świata jest drzewo o nazwie miłorzęb dwuklapowy. Stare okazy tego gatunku, nazywamy też miłorzębem chińskim, są zwykle powodem do dumy mieszkańców miejscowości, w których one rosną.Duży, ładny i zdrowy miłorzęb dwuklapowy zobaczyć można przy placu Wolności ... rosną jeszcze w kilku różnych miejscach Raciborza około 50-letnie...
- na podstawie "Osobliwości Przyrodnicze" - Jana Dudy Słonisz srebrzystyHalimodendron holodendron "W Raciborzu, przy ul. Morawskiej 1, na placu przykościelnym obok plebanii, rośnie co najmnie 80-letni słonisz srebrzysty. Jest to krzew osiągający w naturze zwykle wysokość poniżej 2 m. ... Słonisz srebrzysty jest prawdziwym rarytasem dendrologicznym ... poszukiwania w terenie i dostępnej literaturze na temat naszych zasobów przyrodniczych, nie doprowadziły...
- na podstawie "Osobliwości Przyrodnicze" - Jana Dudystado gęsi zbożowych Anser Fabalis kormorany Phalacrocorax carbo czapla siwaArdea cinerea buki pospoliteFagus sylvatica Dwa buki zrośnięte podstawami "ojciec i syn" gęgawa Ansre anser Najstarsza i najokazalsza aleja klonów zwyczajnych Ascer paltanoides na Górnym śląsku w gminie Lubimia przy drodze gruntowej prowadzącej z Grabówki do Wielikąta.
09.05.03 w Przedszkolu nr 24 z Oddziałami Integracyjnym i Specjalnym w Raciborzu na Ostrogu odbył się już II Międzyprzedszkolny Konkurs recytatorski dla przedszkolaków z cyklu "Lokomotywą przez świat poezji dziecięcej" pt. "Przyroda w poezji dziecięcej" przygotowany przez Panią Ilonę Perek. Konkurs recytatorski poprzedziła wystawa prac plastycznych przedszkolaków z Przedszkola nr 24 o tematyce ekologicznej. W konkursie brali udział przedstawiciele 10 przedszkoli...
Według tej listy prześladowanie chrześcijan w dziesięciu najgorszych krajach przybrało rozmiary "ekstremalne". Wolność religijna praktycznie tam nie istnieje, a kościół jest zagrożony ze strony rządów, których podstawowym zamiarem jest jego zniszczenie. W krajach znajdujących się na pozycjach od 11 do 20 prześladowanie jest "intensywne", a w kolejnych dwudziestu jest nadal "poważne". Pierwsze dwadzieścia miejsc zajmują kolejno: Arabia Saudyjska, Laos, Afganistan,...
Teresiak Mirosława PROJEKTTemat: Tworzymy arboretum wokół szkoły 1.Cele: kształtowanie umiejętności:- układania harmonogramów zadań,- poszukiwania sojuszników, którzy wsparliby realizację planowanych działań,- przewidywanie trudności w realizacji projektu i radzenia sobie z nimi,- ...
Grażyna LompartPowstawanie nikotynizmu i jego rozwijanie się, podobnie jak to ma miejsce w przypadku innych rodzajów uzależnień, zależy od wielu czyn­ników. Istotną grupę stanowią czynniki zewnętrzne, pośród których wy­różnić należy bardzo łatwy dostęp do papierosów sprzedawanych mimo zakazów dzieciom i młodzieży, jak również ogromną tolerancję pol­skiego społeczeństwa nawet w stosunku do uczniów szkół podstawowych, którzy bez skrępowania palą w...
Lompart Grażyna CZĘśĆ IPodane związki zakwalifikuj do odpowiedniej grupy, wpisując wzór związku obok nazwy grupy: FeS, Zn(OH)2, HNO3, Mg3N2, CaC2, H2O, OF2, Cu(NO3)2, NH3, N2O3, AlH3, KOH, NaCl TLENKI ...
W nawiązaniu do paradoksów poruszonych w artykule pt. "Prostowanie płotu" ( cyt.: Radny Henryk Panek zasugerował, że te olbrzymie "ponad- etaty" wiążą się w dużej mierze z tzw. "układami". Dyrektorzy przydzielają większą ilość godzin swoim ulubieńcom. To są starzy wyjadacze- mówił radny.) chciałbym zasygnalizować inny "przekręt", który ma miejsce w wielu szkołach i przedszkolach naszego powiatu i gminy....
Nasz świat, siłą toczącej się w kosmosie kuli, wtoczył się w XXI wiek, a niektórzy jego mieszkańcy prawie tego nie zauważyli.Umowny zresztą, charakter dat i okresów, pozwala nam spać spokojnie, gdy na naszych oczach zmieniają się nie tylko nazwy miesięcy, ale także przesuwają się rzymskie cyfry numerujące kolejno następujące po sobie stulecia. Niekiedy ulegamy złudzeniu, że rzeczywistość wokół nas...
Oto stoimy w obliczu najbardziej porywającego faktu dotyczącego chrześcijaństwa. Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa! Gdyby nie to doniosłe wydarzenie pokonania śmierci przez moc życia, sama śmierć Jezusa nie miałaby żadnego implikującego dla nas znaczenia. Psalmista opowiada "Gdzież jest o śmierci żądło twoje!" a apostoł Paweł twierdzi: "A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, tedy i kazanie nasze jest daremne; daremna jest też wiara wasza...

Dokąd idę?

Żyjemy w czasach , w których rzadko poświęcamy czas na zastanawianie się, co potem z nami będzie, albo w gorączce życia dając sobie powierzchowne odpowiedzi przebiegamy korzystając z teorii, nie do końca przemyślanych, lub będących zlepkiem przemyśleń innych ludzi, najczęściej w ogóle sprzecznych wobec siebie - nie zauważamy tego jednak. Jednym słowem nonszalancko rzucamy naszą wieczność na łup życiowych...
Mariola CiszekW obecnych czasach wiele dzieci jest nadpobudliwych i niezdolnych do skupienia uwagi, wiele dzieci ma kłopoty z koncentracją uwagi. Badania wskazują na to, że zaburzenia koncentracji określane są jako najczęstsza trudność w procesie nauczania. Zdolność koncentracji u człowieka nie jest odrębną umiejętnością, którą można szybko wypracować. Chodzi raczej o kompleksowe procesy, w których istotną rolę odgrywają wpływy z...
Jest niewielki lecz wpływowy krąg obrońców wolnego wyboru, którzy twierdzą że podstawą ich życia jest Biblia. Utrzymują oni, że "nigdzie Biblia nie zakazuje aborcji". Biblia wyraźnie zakazuje zabijania cennych istnień ludzi (Exodus 20:13) i jasno pokazuje, że nienarodzeni są istotami ludzkimi.Uczłowieczanie nienarodzonego w Biblii Członek społeczeństwa starożytnego sprzeciwiał się aborcji lecz członek Żydowskiej społeczności posiadał klarowne przesłania zawarte w Piśmie...
Poniżej zamieszczamy główne fragmenty przemówienia dra Nathansona wygłoszonego w Dublinie w 1982 r..Jak Państwo wiedzą, znajdujemy się teraz w samym środku kampanii o zmianę konstytucji, która ostatecznie i nieodwołalnie uznałaby przerywanie ciąży za karalne. Tym z Państwa, którzy wątpią w mądrość tego kroku, tzn. tym, którzy są przeciwni przerywaniu ciąży, ale także przeciwni takiemu uzupełnieniu konstytucji, i którym się...
Mgr Grażyna Baran Cel ogólny konkursu: - Zwiększenie zainteresowania fizyką, pokazanie tej nauki w zabawnej i ciekawej formie.Cele szczegółowe: Uczestnicy, - potrafią zdrowo rywalizować, - potrafią zaprezentować swoją wiedzę. Umiejętności: uczeń umie dostrzec treści fizyczne w sytuacjach...
Surtel Iwona Oko jako układ optyczny - prezentacja multimedialna
Surtel Iwona W trzyletnim cyklu nauczania fizyki 4godziny rozdzielono po ( 1, 2, 1) w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej.Obowiązujący podręcznik autorów: M.Fiałkowska, B. Sagnowska, J Salach, wydawnictwo Zamkor. I. RUCH JEGO POWSZECHNOśĆ I WZGLĘDNOśĆ TEMAT ...
Kutrowska Lidia , Grażyna Smerekaścieżka międzyprzedmiotowa "edukacja europejska" jest często realizowana podczas nauczania chemii. Wiąże się to z postaciami chemików o wielkiej, nie tylko europejskiej, sławie. Jedną z takich wybitnych postaci jest nasza rodaczka, dwukrotna laureatka nagrody Nobla, Maria Skłodowska-Curie. Gimnazjum nr 5 już od początku istnienia, uczestniczy w europejskim programie "Socrates-Comenius". Wymusza to szczególne starania o właściwą realizację treści...
Pielużek Elżbieta Wzbogacanie wiadomości na temat "Zwierzęta wokół nas". Uświadomienie dzieciom konieczności pomocy zwierzętom. Kształtowanie odpowiedniego stosunku do pracy w zespole. Rozwijanie zdolności do samokontroli i samoobserwacji.Scenariusz Dziennego Ośrodka Tematycznego

Polecamy również

- reklama -
- reklama -