poniedziałek, 15 kwietnia, 2024

1. Poniższy regulamin dotyczy zasad korzystania z systemu komentarzy wszystkich podserwisów Raciborskiego Portalu Internetowego (raciborz.com.pl), zwanych dalej Serwisem. Aktualny regulamin zawsze dostępny jest na stronie www.raciborz.com.pl/regulamin/. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do Regulaminu po opublikowaniu go pod powyższym adresem.

2. Właścicielem i Administratorem Serwisu są Raciborskie Media – wydawca Raciborskiego Portalu Internetowego z siedzibą, przy ulicy Klasztornej 12, zwana dalej Administratorem.

3. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, podanie niezbędnych danych w procesie rejestracji oraz oświadczenie, że podane dane są zgodne z prawdą. Podanie danych jest konieczne do zakończenia procesu rejestracji. Użytkownikiem jest osoba, która korzysta z Serwisu.

4. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w Serwisie. Administrator ma prawo blokować kolejne konta tego samego Użytkownika oraz usuwać zgromadzone na nich treści bez wcześniejszego powiadamiania Użytkownika.

5. Podane przez Użytkownika dane są przetwarzane przez Administratora wyłącznie na potrzeby funkcjonowania Serwisu. Podane dane nie są przekazywane innym podmiotom. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, poprawiania i usunięcia przesłanych danych.

6. Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera, materiałów reklamowych oraz informacji handlowych na adres poczty elektronicznej podany podczas procesu rejestracji lub edycji konta.

7. Użytkownik wyraża zgodę na przejęcie wszelkich zobowiązań prawnych oraz kosztów sądowych i procesowych w wypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wobec Administratora wynikającymi z czynności dokonanych przez Użytkownika w Serwisie.
Użytkownik bierze pełną odpowiedzialność za opublikowane treści w kontekście obowiązującego prawa.

8. W trakcie użytkowania Serwisu na komputerze Użytkownika mogą być zapisywane pliki cookie niezbędne do prawidłowego realizowania usługi przez Administratora.

9. Użytkownik ma prawo do korzystania z konta w dowolny sposób zgodny z zasadami użytkowania Serwisu, przepisami prawa polskiego, dobrymi obyczajami oraz normami społecznymi.

10. Użytkownik ma prawo do publikowania w Serwisie zdjęć, które są jego autorstwa oraz nie naruszają przepisów prawa polskiego, norm społecznych, uczuć religijnych oraz dóbr osób trzecich, jak również praw innych użytkowników. Użytkownik publikując pracę oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do zdjęcia lub innych publikowanych materiałów.

11. Użytkownik ma prawo do komentowania artykułów znajdujących się w Serwisie oraz prac innych Użytkowników. Komentarze nie mogą naruszać przepisów prawa polskiego, norm społecznych, uczuć religijnych, wyrażać treści rasistowskich oraz naruszających dobra osób trzecich oraz innych Użytkowników. Zabronione są komentarze wulgarne, mające na celu obrażanie innych Użytkowników oraz komentarze o treściach prowokacyjnych. Mogą być usuwane komentarze zawierające reklamę np. firm, instytucji, serwisów internetowych itp. oraz że usuwane będą (mogą być) komentarze dotyczące pracy Administratora; prosi się wszelkie uwagi w tym zakresie przesyłać na adres [email protected] lub [email protected]

12. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z konta. Administrator może usuwać konta, których Użytkownicy zaprzestali użytkowania.

13. Użytkownik może skontaktować się z Administratorem adres poczty elektronicznej: [email protected]

14. Administrator ma prawo usuwać wszelkie treści opublikowane przez Użytkownika w Serwisie bez podawania przyczyny oraz informowania Użytkownika. Od decyzji Administratora nie przysługuje Użytkownikowi odwołanie. O tym, czy treść danego zdjęcia, opinii, komentarza, lub oceny narusza powyższe zakazy decyduje wyłącznie Administrator Serwisu wg własnego uznania.

15. Administrator może zablokować konto Użytkownika w wypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, zasad użytkowania serwisu, prawa polskiego, norm społecznych, dóbr osób trzecich oraz uczuć religijnych. Konto Użytkownika może zostać zablokowane w szczególności w wypadku publikowania przez Użytkownika treści prowokacyjnych, treści wpływających negatywnie na atmosferę Serwisu, treści obraźliwych, treści niezgodnych z prawem i normami społecznymi, jak również w wypadku ujawniania bez zgody nadawcy prywatnej korespondencji na stronach Serwisu. Administrator może również zablokować konto Użytkownika bez podania przyczyny.

16. Administracja zastrzega sobie prawo ograniczania dostępnych w serwisie form i metod wypowiedzi, jeżeli takie ograniczenie uzna za konieczne ze względu na dobro i bezpieczeństwo Serwisu oraz dobro i prawa jego Użytkowników.

17. Forum.raciborz.com.pl oraz Raciborz.com.pl są serwisami moderowanym. Oznacza to, że moderatorzy mogą decydować o usuwaniu prac i treści zamieszczonych przez Użytkownika z Serwisu.

18. Moderatorami Serwisu są Użytkownicy uznani przez Administratora za osoby godne szczególnego zaufania. Właściciel zatrudnia moderatora oraz dodatkowo może powierzać moderowanie innym Użytkownikom uznanym przez Administratora za osoby godne szczególnego zaufania.

19. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
a. treści opublikowane przez Użytkowników na stronach Serwisu,
b. nieprawidłowe działanie funkcji Serwisu spowodowane błędami programistycznymi, technicznymi, technologicznymi itp.,
c. skutki nieprawidłowego korzystania z Serwisu przez jego Użytkowników,
d. utratę treści zamieszczonych przez Użytkownika oraz wynikające z tego ewentualne szkody materialne,
e. szkody poniesione przez Użytkownika wynikające z udostępnienia przez Użytkownika danych dostępowych do konta osobom trzecim.

20. Administrator zastrzega sobie prawo do:
a. wyłączania Serwisu bez powiadomienia,
b. wprowadzania zmian w dostępnych funkcjach, jak również ich usuwania,
c. zaprzestania świadczenia usług, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na łamach Serwisu.