Projektowana likwidacja szkół SP11 i G4

0

W mieście Racibórz w ostatnich czterech latach liczba uczniów w szkołach podstawowych spadła o blisko tysiąc. W ciągu następnych pięciu, ich liczba zmaleje o kolejne pięćset. Powyższe prognozy rozwoju raciborskiej populacji determinują planowanie działań oświatowych gminnego samorządu.
Szczegółowa prognoza demograficzna dla Raciborza zakłada, ze liczba dzieci w wieku przedszkolnym ( tj. 3-6 lat) będzie aktualnie spadać i osiągnie najniższy poziom w roku 2005,nastepnie zaznaczy się niewielka tendencja wzrostowa. Liczba dzieci w wieku szkolnym podstawowym będzie stale maleć aż do roku szkolnego 1010/11, a liczba młodzieży gimnazjalnej w wieku 13-15 lat będzie systematycznie spadać aż do roku 2016, kiedy osiągnie 60% stanu z roku 2002.Spadek liczby uczniów jest szczególnie widoczny w centrum miasta, w obwodzie Szkół Podstawowych nr 11 i nr 15 oraz Gimnazjów nr 4 i nr 5.
W ostatnich latach w SP 11 wyraźnie zmniejsza się nabór. W roku bieżącym roku szkolnym do placówki uczęszcza jedynie 80 % uczniów zameldowanych w obwodzie jednostki, pozostałe 20 % uczy się w SP 15 i SP 18.Podobna sytuacja dotyka Gimnazjum nr 4, gdzie w roku szkolnym 2004/2005 były problemy z naborem uczniów do klas pierwszych. W roku szkolnym 2005/2006 sytuacja powtórzyła się i z planowanych 11 oddziałów funkcjonuje jedyne 9 (w tym tylko 2 klasy pierwsze). W ostatnich dwóch latach szkolnych zostało przyjętych do klas pierwszych mniej niż 70 % z obwodu G 4.Miasto Racibórz w związku z projektowaną likwidacją Szkoły Podstawowej nr 11 i Gimnazjum nr 4 zamierza osiągnąć oszczędności finansowe pozwalające zniwelować 9 milionowy deficyt pomiędzy subwencją a kosztami prowadzenia szkół podstawowych i gimnazjów w gminie. Gwałtowny i coroczny spadek liczby uczniów powoduje, ze dochody własne otrzymywane z MEiN-u realnie maleją i pokrywają zaledwie 66% wydatków na bieżące prowadzenie szkół bez inwestycji i remontów.
W ubiegłym roku resort oświaty rozpatrzył negatywnie wniosek Gminy Racibórz o zwiększenie subwencji z tytułu zwiększenia zadań szkolnych, uzasadniając odmowę tym, że pomimo wzrostu niektórych zadań od września 2005 roku zmniejszyła się liczba dzieci, w raciborskich szkołach podstawowych i gimnazjach o 440 uczniów.

- reklama -
Budynki, w których obecnie funkcjonują gimnazja Nr 4 i 5 oraz szkoły podstawowe nr 11 i 15 oddalone są od siebie o około 450 m. Po planowanych zmianach, przy ulicy Opawskiej pozostanie gimnazjum, zaś przy ulicy Słowackiego szkoła podstawowa.
Planowane połączenie szkół pozwoli w 2007 roku na ograniczenie wydatków rzędu 1 mln 100 tys. zł., a w 2006 roku ograniczenie wydatków można szacować na 350 tysięcy złotych.Przewiduje się, że po połączeniu G4 i G5 ogólna liczba godzin nauczycielskich w stosunku do roku szkolnego 2005/2006 zmniejszy się o 140, w tym liczba godzin dydaktycznych o 91. Natomiast p! o połączeniu SP 11 i SP 15 od roku szkolonego 2006/2007 liczba godzin zmniejszy się o blisko 297 ( w tym 172 dydaktycznych).Nie przewiduje się również problemu z pracą dla nauczycieli.
/Ze strony Urzędu Miasta/


Sprawdź inne w wątku SZKOLNICTWO

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here