Postępowanie wyjaśniające

W związku z opublikowaniem w dniu 8 marca listu internauty J. „Skarga na funkcjonariusza policji” informuję, że w związku z tą sprawą poleciłem wszcząć postępowanie wyjaśniające, którego celem będzie wyjaśnienie opisanej kontroli drogowej. Ilość komentarzy jakie pojawiły się w tej sprawie wskazuje na bardzo duże zainteresowanie społeczeństwa nie tylko tą problematyką ale również wkracza w inne sfery działalności Policji i zachowań policjantów.

Mając powyższe na uwadze informuję, że jeżeli podnoszone wobec prowadzącego kontrolę policjanta zarzuty potwierdzą się, wszczęte zostanie przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne. W przypadku stwierdzenia, że pomówiono policjanta, złożone zostanie w Prokuraturze Rejonowej w Raciborzu zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa opisanego w art. 234kk przez autora listu.

Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu
podinsp. mgr Edward Mazur

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here