Uzgodnili katalog projektów do realizacji w ramach PRS

W czwartek 27 kwietnia podpisano porozumienie subregionalne w sprawie przygotowania Programu Rozwoju Subregionu w ramach RPO na lata 2007-2013. Z terenu powiatu raciborskiego zgłoszonych zostało 7 projektów: Powiatowe Centrum Wystawienniczo-Targowe w Pietrowicach Wielkich, modernizacja Raciborskiego Centrum Kultury, budowa oczyszczalni ścieków w gminie Kuźnia Raciborska, budowa kanalizacji w gminie Krzanowice, rozbudowa systemu gospodarki odpadami w powiecie raciborskim wraz z budową stacji kruszenia i sortowania odpadów budowlanych oraz kompostownią odpadów w gminie Krzanowice, termomodernizacja obiektów publicznych w gminie Kornowac, rewitalizacja Centrum Dziedzictwa Kulturowego na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

Łączna kwota, która przypadła powiatowi raciborskiemu to ponad 13 mln euro.

Ponadto z terenu powiatu raciborskiego zgłoszono 3 projekty rezerwowe, które będą mogły być skierowane do realizacji w przypadku problemów z przygotowaniem projektów z listy podstawowej: rewitalizacja infrastruktury w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, rozbudowa hali widowiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej w Raciborzu, kompleksowa realizacja ścieżki rowerowej na trasie Racibórz-Rudy.

Podpisanie porozumienia subregionalnego przez miasta i gminy Związku Subregionu Zachodniego zakończyło I etap prac przygotowawczych nad Programem Rozwoju Subregionu. Do końca września wnioskujące podmioty mają czas na przygotowanie szczegółowej dokumentacji projektów.

/SaM/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here