Wysokie lokaty Raciborza w rankingu „Rzeczpospolitej”

W tym roku na 100 gmin miejskich i miejsko-wiejskich Racibórz w rankingu samorządów RZECZPOSPOLITEJ zajął 12. miejsce i 2. w województwie śląskim.

W porównaniu z ubiegłym rokiem to o jeden poziom wyżej.

W przeprowadzonym przez dziennik „Rzeczpospolita” rankingu Racibórz zdobył ogółem 50,78 punktów: za sytuację finansową 30,57 pkt. oraz za zarządzanie 20,21 pkt.

- reklama -

Dyplom Rzeczpospolitej w warszawskiej redakcji dziennika odbierze dziś (13. 07) Prezydent Raciborza – Mirosław Lenk.
Artur Sieran – członek kapituły rankingu – w dzisiejszym wydaniu „Rz” pisze:

Sporządzając ranking, chcieliśmy – tak jak w poprzednich latach – uhonorować samorządy, które najbardziej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia mieszkańców. Oczywiście zachowując reguły odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego. Dlatego w trzeciej edycji naszego rankingu zastosowaliśmy kryteria zbliżone do ubiegłorocznych.

Ranking przeprowadzony został w dwóch etapach. W pierwszym wybrano gminy, które najlepiej zarządzały swoimi finansami w latach 2003-2006 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały. Zapoznaliśmy się w ten sposób – posiłkując się danymi z Ministerstwa Finansów – z działaniami wszystkich gmin i miast.

Pierwszy etap

Analizowano dane w trzech kategoriach samorządów:

– miasta naprawach powiatu;
– pozostałe gminy miejskie i miejsko-wiejskie;
– gminy wiejskie.

W pierwszym etapie brano pod uwagę dane pochodzące z Ministerstwa Finansów i dotyczące wszystkich samorządów w Polsce mieszczących się w wyodrębnionych przez nas kategoriach (nie analizowaliśmy danych na szczeblu powiatu i województwa).

Aby wybrać samorządy do drugiego etapu, punktowaliśmy:

– dynamikę wzrostu wydatków majątkowych (pomniejszonych o środki unijne) w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2003-2006 (maksymalnie 10 pkt.);
– wartość środków unijnych (w przeliczeniu na jednego mieszkańca), które w latach 2004-2006 wpłynęły na rachunek budżetu gminy/miasta (maksymalnie 10 pkt.);
– zadłużenie samorządu w stosunku do dochodów w latach 2003-2006 (10 pkt.);
– nadwyżkę operacyjną w stosunku do dochodów w latach 2003-2006 (5 pkt.);
– dynamikę wzrostu dochodów własnych w latach 2003-2006 (10 pkt.);
– relację nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia w latach 2003-2006 (6 pkt.);
– dynamikę wzrostu wydatków ogółem na jednego mieszkańca w wybranych działach w poszczególnych latach 2003-2006:
– transport i łączność (5 pkt.);
– ochrona środowiska (4 pkt.).

Łącznie w pierwszym etapie samorząd mógł uzyskać maksymalnie 60 punktów.

Drugi etap

Po podsumowaniu pierwszego etapu powstała lista samorządów, których finanse najlepiej odpowiadały przyjętym przez kapitułę kryteriom. Dokonaliśmy wyboru 450 samorządów, które zakwalifikowane zostały do drugiego etapu. W tym gronie znalazło się 50 miast na prawach powiatu, 200 pozostałych miast i gmin miejsko-wiejskich oraz 200 gmin wiejskich.

Do wybranych przez nas gmin wysłaliśmy ankiety. Zawarte w niej pytania miały pomóc w ostatecznym wyborze najlepszych. Łącznie w drugim etapie samorząd mógł uzyskać maksymalnie kolejne 40 punktów.

W ankiecie pytaliśmy o:

– udział wydatków na realizację kontraktów z organizacjami pozarządowymi w wydatkach ogółem w latach 2003-2006 (5 pkt.);
– liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie organizacji pozarządowych w latach 2003-2006 (5 pkt.);
– wydatki mieszkaniowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2003-2006 (4 pkt.);
– wyniki testu szóstoklasistów oraz gimnazjalistów w 2005 i 2006 roku (4 pkt.);
– liczbę nowych podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy w latach 2003-2006 w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (5 pkt.);
–  czy (i od kiedy) urząd funkcjonuje w oparciu o normę ISO (5 pkt.);
–  udział wydatków na promocję gminy w wydatkach ogółem w latach 2005-2006 (2 pkt.);
– informacje, czy statut zawiera zapisy dotyczące zasad przekazywania środków finansowych oraz składników majątkowych jednostkom pomocniczym (2 pkt.).

Miasta na prawach powiatu dodatkowo zapytaliśmy o:

– stopę bezrobocia w latach 2003-2006 (5 pkt.);
– ocenę ratingową (5 pkt.);
– czy sprawozdanie finansowe badane było przez niezależnego biegłego rewidenta (5 pkt.).

Tam, gdzie analizowaliśmy dane za kolejne lata, przyjęliśmy zasadę, że najwięcej punktów przyznajemy za ostatni rok. Wyjątkiem były punkty przyznawane zastosowanie normy ISO oraz uzyskanie ratingu – tu im wcześniej miało miejsce dane wydarzenie, tym więcej przyznawaliśmy punktów.

Sposób wyboru najlepszych samorządów „Rzeczpospolitej” zatwierdziła niezależna kapituła, w której skład wchodzą przedstawiciele instytucji i środowisk współpracujących z samorządami. Na czele kapituły po raz kolejny stanął były premier, a dziś eurodeputowany Jerzy Buzek.

Pierwsze miejsce w rankingu samorządów – miasta na prawach powiatu zajął Poznań, w kategorii gminy miejskie i miejsko-wiejskie  pierwsze miejsce zajęły Polkowice, natomiast w kategorii gminy wiejskie na pierwszej pozycji rankingu uplasowała się Gmina Zielonki.

/C/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here