XI sesja Rady Miasta Racibórz

29 sierpnia 2007 r. o godz. 14.00 w sali kolumnowej Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Stefana Batorego 6 rozpocznie się sesja Rady Miasta Racibórz.Porzadek sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z IX i X sesji Rady Miasta Racibórz. Informacja o bieżących działaniach Prezydenta Miasta i realizacji uchwał Rady Miasta.
3. Realizacja inwestycji miejskich w 2007 roku.
4. Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2007 rok. (zał.1, zał.2, zał.3, zał.4, zał.5, zał.6)
5. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kłomnice.
6. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kunów.
7. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych polegających na utworzeniu Poradni Medycyny Sportowej oraz Poradni Wad Postaw
8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o utworzeniu wspólnej Straży Miejskie dla Gminy Racibórz i Krzyżanowice.
10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLII/635/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Racibórz.
11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów rolnych położonych w obrębie Studzienna, w związku z planowaną budową zbiornika "Racibórz Dolny".
12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Raciborzu przy ulicy Sejmowej.
13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Raciborzu przy ulicy Sudeckiej.
14. Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w systemie wynagradzania pracowników Miejskiego Zarządu Budynków.
15. Uchwała w sprawie nadania pierwszego statutu Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu nr 3 w Raciborzu przy ul. Sudeckiej 2.
16. Uchwała w sprawie ogłoszenia roku 2008 rokiem obchodów 900 – lecia Raciborza.
17. Uchwała w sprawie poparcia działań podejmowanych przez Samorząd Województwa Śląskiego na rzecz przyznania organizacji EURO 2012 w naszym regionie.
18. Uchwała w sprawie powołania Zespołu ds. przedstawienia Radzie Miasta opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.
19. Uchwały w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta (1 projekt), (2 projekt), (3 projekt).
20. Interpelacje, zapytania i wnioski.
21. Zakończenie sesji.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here