PORADNIA ZAPRASZA

Wzorem lat ubiegłych przekazujemy Państwu aktualną ofertę zajęć prowadzonych przez pracowników naszej placówki.Szanowni Państwo

Dyrektorzy Placówek Oświatowych
Powiatu RaciborskiegoWzorem lat ubiegłych przekazujemy Państwu uaktualnioną ofertę zajęć prowadzonych przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na rok szkolny 2007/2008. Prosimy o zapoznanie się z naszymi propozycjami i zgłoszenie zapotrzebowania w formie pisemnej na zajęcia w państwa placówkach.
Jednocześnie pragniemy zwrócić Państwa uwagę na kilka kwestii związanych z ich organizacja na terenie Państwa szkół:

1. Wpisując dany temat na zgłoszeniu prosimy zwrócić uwagę, czy nie był on realizowany w tej grupie uczniów, rodziców czy nauczycieli w poprzednim roku szkolnym.

2. Temat zgłaszanych zajęć powinien wynikać z potrzeb //i/lub zainteresowań klasy lub grupy rodziców rozpoznanych przez wychowawcę, pedagoga szkolnego czy samych rodziców; bądź w przypadku Rady Pedagogicznej z potrzeb jej członków.

3. Przypominamy, że pracownicy poradni są zapraszani do przeprowadzenia zajęć na terenie placówek, a zatem pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów i zapewnienie warunków pracy pracownikom poradni w czasie trwania zajęć (obecność wychowawcy, pedagoga szkolnego, nauczyciela; zapewnienie sali, dostosowanie godzin zajęć, zapewnienie materiałów papierniczych) ponosi osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły. Placówka położona poza miastem pokrywa także koszty dojazdu osób prowadzących na zajęcia.

Równocześnie przypominamy, że z przyczyn obiektywnych pracownicy poradni nie zawsze są w stanie w pełni zaspokoić Państwa oczekiwań w zakresie realizacji zgłoszonych zajęć. Dlatego prosimy o przemyślane wybory i ewentualnie wskazywanie zajęć, których realizacja jest dla danej placówki najistotniejsza.
Tematy nie ujęte w naszych propozycjach prosimy zgłaszać z wyprzedzeniem, także w formie pisemnej a ich realizacja będzie rozpatrywana indywidualnie zgodnie z możliwościami poradni.

Informujemy także, że oprócz zajęć realizowanych w szkołach, na terenie poradni organizowane są:

1. Zajęcia dla rodziców w formie wykładów tematycznych – Akademia Świadomego Rodzica oraz zajęć warsztatowych – Między rodzicami a dziećmi – w oparciu o program Szkoły dla Rodziców

2. Grupy terapeutyczne, psychoedukacyjne i inne dla dzieci i młodzieży z różnymi zaburzeniami

3. Terapia indywidualna- pedagogiczna, psychologiczna i logopedyczna.

Prosimy o przekazanie tej informacji rodzicom i uczniom (ustnie i umieszczając dołączone plakaty na tablicach informacyjnych).

Propozycje zajęć umieszczone są również na stronie portalu raciborskiego (www.raciborz.com.pl) w dziale edukacja ( podstrona poradni). Znajdują się tam także informacje o działaniach podejmowanych przez pracowników, artykuły popularnonaukowe z zakresu psychoedukacji.Serdecznie dziękujemy za dotychczasową współpracę i zapraszamy do podejmowania dalszych, wspólnych działań na rzecz wspierania rozwoju dzieci i młodzieży.
Dyrekcja i pracownicyZajęcia dla dzieci ( przedszkole, szkoła podstawowa)


Przedszkole:

Karuzela uczuć – 6 spotkańSzkoła podstawowa:

Kl. I:

– Zajęcia integracyjne – 3 godz.-warsztaty

– Magiczne słowa -warsztaty

Kl. II:

Trening Przeciwdziałania Przemocy – 3 x 2 godz. – warsztaty

Kl. III:

– „Bądź bezpieczny” (zajęcia przed wyjazdem na zieloną szkołę)- 2 godz. -warsztaty

Kl. IV:

– Jak uczyć się szybciej i efektywniej? -3 godz. – warsztaty

– „Słup soli” czyli dlaczego świadkowie przemocy nie reagują (przeciwdziałanie przemocy)- 2 godz. – zajęcia psycho-edukacyjne

Kl. V:

– Trening pamięci – 3 x 1 godz.- warsztaty

– Agresja stop. Przyjaźń na start.-
3 godz. -warsztaty

Kl. VI:

– Jak radzić sobie ze stresem na sprawdzianie? – 2 godziny warsztat


Zajęcia dla uczniów gimnazjum

kl.I:

– Zajęcia integracyjne – 3 godz.warsztaty


– Poznaję siebie – 2 godz.warsztaty

– Jak poradzić sobie z agresją?- 3 godz. warsztaty

– Uczę się, bo wiem jak – 3 godz. warsztaty

kl. II:

– Twórcze rozwiązywanie konfliktów –
3 godz. – warsztaty

– Świadome wybory – 3 godz.warsztaty


– Jak być asertywnym – 3 godz.warsztaty


– Pokochać siebie (zajęcia dla dziewcząt)3 godz. warsztaty

– Przygotowuję się do wyboru zawodu
2 godz. warsztaty

kl.III:

– Jak radzić sobie ze stresem na egzaminie gimnazjalnym?- 1 godz.pogadanka


– Wybieram zawód i szkołę – 4 godz. warsztat


Zajęcia dla uczniów szkół ponad-gimnazjalnych:

kl. I:

– Zajęcia integracyjne- 4 godz.warsztat


– Twórcze rozwiązywanie konfliktów
3 godz. warsztat

kl. I-III:

– Trening przeciw działania przemocy
4 godz. warsztat

– Poznanie siebie drogą do kreowania własnej przyszłości – 3 godz.warsztat

Ostatnie klasy szkół zawodowych:

– Zajęcia antystresowe- 3 godz. warsztat z prezentacją multimedialną

Maturzyści:

– Sztuka prezentacji czyli jak nie dać się stresowi na egzaminie.3-godz.
warsztat z prezentacją multimedialną

Uczniowie starszych klas szkół
ponad-gimnazjalnych:

– Kreowanie własnej przyszłości- 4 godz.
warsztat

– Aktywny na rynku pracy – 4 godz.
warsztat


Propozycje dodatkowe (grupy w poradni):


Szkoła podstawowa:

kl.IV – VI SP:

– Klub Przyjaźni ( dzieci przewlekle chore, niepełnosprawne)- czas trwania grupy: cały rok; do 14 osób w grupie

kl. I – III SP:

– Klub Ciekawskich( dzieci zdolne)- czas trwania grupy: cały rok; do 14 osób w grupie

kl.I – III:

– Warsztaty Umiejętności zimowe i wakacyjne – 3 spotkania x 3 godz.;12-15 osób w grupie

kl.IV – VI:

Warsztaty Umiejętności – zimowe i wakacyjne – 3 spotkania x 3 godz.;
12-15 osób w grupie

Uczniowie SP:

– Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z ADHD 1 x w tygodniu 2 godz.;8 – 10 osóbw grupie
Uczniowie gimnazjum:

– Warsztaty Umiejętności zimowe i wakacyjne – 3 x 3 godz.12-15 osób w grupie


Uczniowie szkół ponad-gimnazjalnych:

– Zajęcia edukacyjno – terapeutyczne „Akademia Dorosłości”
10 x 3 godz.; 4-6 osób w grupie


Uczniowie gimnazjum i szkół ponad-
gimnazjalnych:

– Zajęcia przygotowujące do podjęcia decyzji zawodowej „Świadome decyzje zawodowe”


Uczniowie szkół ponad-
gimnazjalnych:

– Przygotowanie do wejścia na rynek pracy


Gimnazjaliści i uczniowie szkół ponad-
gimnazjalnych:

– Trening antystresowy – jak żyć i konstruktywnie radzić sobie w stresie
– 5 x 2 godz.; 12-15osób w grupie


Zajęcia dla rodziców:

Przedszkole: Optymalne wspomaganie
3 x 2godz.- warsztat

Szkoła podstawowa:

– Obraz rzeczywistości czy rzeczywistość obrazu – wpływ mediów na rozwój dziecka
2 godz. prelekcja

– Dziecko przed komputerem – jak chronić je przed zagrożeniami,1 godz. pogadanka


– Jak radzić sobie z agresją u dziecka? 1,5 godz.,warsztat

– Jak wspierać rodziców w wychowaniu dziecka? 2 spotkania x 1,5 godz.

– Jak pomagać dziecku w nauce?-1,5 godz.
prelekcja

– Praca domowa z dzieckiem dyslektycznym
1,5 godz.,prelekcja

kl. I-III szkoła podstawowa:

– Sprawność językowa i jej wpływ na funkcjonowanie szkolne dziecka- 1 godz.
prelekcja

– Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym- 1 godz. pogadanka

kl. IV szkoła podstawowa:

– Jak pomóc dziecku pokonać stres przy przejściu z klasy III do IV?- 1 godz.
pogadanka

kl. VI szkoła podstawowa:

– Jak pomóc dziecku w zdawaniu egzaminów? 1 godz. prelekcja

Gimnazjum:

– Obraz rzeczywistości czy rzeczywistość obrazu – wpływ mediów na rozwój dziecka-
2 godziny prelekcja

– Dziecko przed komputerem – jak chronić je przed zagrożeniami -1 godz. pogadanka


Gimnazja kl. III:

– Jak pomóc dziecku w zdawaniu egzaminów?
1 godz. prelekcja

– Jak pomóc nastolatkowi w wyborze zawodu? – 1 godz. prelekcja

Wszystkie typy szkół:

– Cele i zadania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej- 1 godz. prelekcja

– Wspieram swoje dziecko – wzmacnianie poczucia wartości u dziecka -2 godz.
warsztat

– Narkotyki na pewno nie moje dziecko –
3 godz. warsztat


Dodatkowo w poradni prowadzona jest „Szkoła dla rodziców” obejmująca 6 – 3 godzinnych spotkań prowadzonych metodą warsztatową. Zajęcia adresowane są do wszystkich chętnych rodziców, a skład grup uwzględnia wiek dzieci.Zajęcia dla nauczycieli:

Rady Pedagogiczne wszystkich szkół:

– Sposoby dostosowywania wymagań edukacyjnych- 1,5 -2 godz. prelekcja

– Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi -1,5 -2 godz.
wykład

– Cele i zadania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej- 1 godz.wykład

– Interpretacja opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej-1,5-2 godz. wykład z prezentacją multimedialną

– Uczeń z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej w szkole masowej-2 godz.
wykład z prezentacją multimedialną

– Samotność w szkole, nieśmiałość

– Profilaktyka uzależnień -3 godz.

– Opracowywanie i wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego -1 godz. prelekcja

– Pomoc uczniom w przygotowaniu się do wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia 1-2 godz.-prelekcja, warsztaty


Adres internetowy: [email protected]

Serdecznie zapraszamy

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here