Starosta nagradza studentów

Powiat ogłasza nabór wniosków o nagrodę starosty dla studentów z powiatu raciborskiego. W roku akademickim 2007/2008 o przyznanie nagrody w wysokości 5 tys. zł będą mogli ubiegać się studenci kierunków technicznych inżynierskich. Nagroda w wysokości 5 tys. zł może być przyznana studentowi, który spełnia następujące warunki:
1. Jest osobą stale zamieszkującą powiat raciborski (kserokopia dowodu osobistego stanowi potwierdzenie miejsca zameldowania),
2. Posiada udokumentowaną średnią ocen z pierwszego roku studiów (I i II semestr) co najmniej 4,0 (zaświadczenie z uczelni o zaliczeniu pierwszego roku studiów na uczelni publicznej lub niepublicznej – studia dzienne – wraz z określeniem średniej; indeks do wglądu),
3. Dochód na jednego członka na rodziny do 650 zł netto, liczony zgodnie z art.3 pkt.1 Ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (na podstawie zaświadczeń z Urzędu! Skarbowego za rok 2006).

/s/

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Raciborzu, ul. Klasztorna 6 do 30 października 2007.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Edukacji, Kultury i Sportu pod numerami tel.: 032 418 11 35 i 032 415 44 08 wew. 320.
Decyzja starosty oraz regulamin wraz z wzorem wniosku o przyznanie nagrody – do pobrania ze strony www.powiatraciborski.pl

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here