Program „Gmina tu wszystko się zaczyna” w Gminie Rudnik

W roku 2008 głównym projektem realizowanym przez Instytut Inicjatyw Pozarządowych jest program "Gmina – tu wszystko się zaczyna".

Instytut Inicjatyw Pozarządowych to organizacja, której misją jest wspieranie inicjatyw pozarządowych, a szczególnie przyczynianie się do rozwoju sektora pozarządowego w Polsce. W roku 2008 głównym projektem realizowanym przez Instytut jest program "Gmina – tu wszystko się zaczyna", którego celem jest budowanie partnerstwa samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, czego efektem ma być przyjęcie partnerskiego, odpowiadającego na potrzeby obu partnerów programu współpracy. Jest to program pilotażowy realizowany w zaledwie 14 miastach i gminach w Polsce, wśród tych gmin znalazła się Gmina Rudnik.

- reklama -

 

W ramach projektu w każdej z gmin Instytut:

 

1. dokonuje analizy dotychczasowej sytuacji w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi w gminie,
2. dokonuje wspólnie z przedstawicielami władz lokalnych i organizacji analizy potrzeb, określenie celów i zasad współpracy oraz terminarza prac,
3. moderuje proces przygotowania programu współpracy w charakterze konsultanta,
4. pomaga w przeprowadzeniu odpowiednich procedur i doprowadzeniu do przyjęcia programu współpracy,
5. w trakcie – prowadzi niezbędne szkolenia dla organizacji pozarządowych i dla pracowników gminy/powiatu.

 

3 kwietnia 2008 roku o godzinie 17.30 w Gminnym Centrum Informacji w Rudniku odbędzie się spotkanie specjalistów Instytutu Inicjatyw Pozarządowych z przedstawicielami lokalnego samorządu oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Rudnik. Na spotkanie zaproszono pracowników Urzędu Gminy Rudnik, działaczy klubów sportowych, członków DFK, Koła Gospodyń Wiejskich. Lokalnych działaczy OSP, władze Towarzystwa Parafialno Oświatowego, przedstawicieli Młodzieżowej Rady Gminy oraz pozostałych działaczy społecznych. Jak podaje Zygmunt Kandora, pracownik Urzędu Gminy Rudnik, współpracujący na co dzień z organizacjami pozarządowymi, na terenie gminy działa ponad 30 różnego rodzaju fundacji, stowarzyszeń o charakterze non profit.

 

O Gminie Rudnik można powiedzieć, że jest jedną z najaktywniejszych społecznie w regionie.

 

Zmiany zachodzące w Polsce na początku lat 90 na trwałe zmieniły realia. Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie terytorialnym oraz uchwalone nowelizacje ustaw: prawo o stowarzyszeniach (7 kwietnia 1989) oraz ustawy o fundacjach (23 luty 1991) dały podstawę do budowania w Polsce społeczeństwa obywatelskiego – uczestnictwa obywateli zarówno we wspólnocie lokalnej jaką jest samorząd, jak i ich nieskrępowanej aktywności w organizacjach pozarządowych. Zarówno samorząd jak i organizacje pozarządowe mają wspólne korzenie – są strukturami wywodzącymi się z oddolnej aktywności. Ich pola działalności są do siebie zbliżone. Lista zadań gminy czy powiatu w zakresie: pomocy społecznej, oświaty, kultury, promocji zdrowia, kultury fizycznej czy ochrony środowiska bardzo często pokrywa się z zadaniami statutowymi, jakie stawiają sobie lokalne organizacje. Relacji pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi nie da się „odpersonalizować”. Zawsze w mniejszym lub większym stopniu grają tu rolę emocje – sympatie i antypatie. Nie wolno jednak tolerować sytuacji w której decyzja o współpracy lub jej braku wynika nie z merytorycznej oceny dokonań lecz z przyczyn wyłącznie osobistych lub politycznych.  Alojzy Pieruszka obecny Wójt Gminy Rudnik w latach poprzednich był aktywnym społecznikiem i działaczem na  lokalnej społeczności, dlatego teraz sprawując urząd, stara się o rozwój organizacji pozarządowych w swojej gminie. Oddolne Inicjatywy społeczne są dla niego szczególnie cenne, stowarzyszenia non profit mają prawo głosu we wszystkich sprawach istotnych dla funkcjonowania naszej społeczności.

 

Organizowane w dniu 3 kwietnia br. spotkanie ma między innymi na celu określenie jawnych procedur współpracy co przyczyni się do budowania wizerunku samorządu jako odpowiedzialnego gospodarza, racjonalnie wydatkującego środki budżetowe. Stworzenie takich procedur daje również lokalnym organizacjom poczucie stabilności, co przekłada się na ich większą efektywność działania.

 

/Gmina Rudnik/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here