Nowa winda w SPZLA w Rudniku

0

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku wzbogacił się o nową windę dla osób niepełnosprawnych.

W najbliższym czasie rozpoczną się roboty remontowe na piętrze rudnickiego ośrodka zdrowia. Na remontowanej kondygnacji, zgodnie z projektem, mają powstać pomieszczenia na gabinety specjalistyczne (neurologia, laryngologia, ginekologia) oraz pomieszczenie administracyjne SPZLA. Gabinet lekarza stomatologa pozostanie bez zmian. Wtedy z nowo wybudowanej windy będą mogły korzystać nie tylko osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich ale także osoby starsze, w podeszłym wieku, poruszające się „o kulach” czy nawet matki z małymi dziećmi.

- reklama -

 

 

W każdym społeczeństwie istnieje pewien procent osób, które z przyczyn dziedzicznych, wrodzonych, w wyniku chorób, wypadków czy też nieprawidłowych warunków życia nie mają pełnej sprawności fizycznej. Niepełnosprawność jest bardzo poważnym zjawiskiem we współczesnym świecie. Szacunkowo przyjmuje się, że ludzie niepełnosprawni stanowią około 15% populacji, a badania wskazują, że procent ten ma tendencje wzrostowe.

 

 

 

Nie ma precyzyjnych danych dotyczących liczby osób niepełnosprawnych w Gminie Rudnik, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku, Pani Ewa Nowak podaje, że w roku ubiegłym z pomocy społecznej w formie zasiłku pielęgnacyjnego skorzystało około 70 osób. Z pomocy w innych formach, między innymi z powodu niepełnosprawności i długotrwałej choroby, korzystały 93 rodziny.

 

Niepełnosprawność rodzi szereg różnych problemów i utrudnień w codziennym życiu. Ze względu na skalę zjawiska grupa osób niepełnosprawnych i schorowanych powinna zajmować szczególne miejsce w społecznej polityce gminy Rudnik.

 

Priorytetem winno być podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności i likwidacji barier utrudniających osobom niepełnosprawnym, starszym, schorowanym funkcjonowanie w społeczeństwie. Osoby te mają pełne prawo do udziału w codziennym życiu lokalnej społeczności. Usuwanie barier komunikacyjnych przyczyni się z pewnością do ich integracji, do wyrównania szans osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym, kulturze i rekreacji, a co więcej poprzez tego typu działania tworzy się środowisko fizyczne przychylne dla osób niepełnosprawnych, chorych, starszych, których jest wokół nas coraz więcej.

 

/Gmina Rudnik/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here