„Gmina – tu wszystko się zaczyna”

0

Instytut Inicjatyw Pozarządowych z Warszawy kontynuuje szkolenia dla liderów organizacji pozarządowych i pracowników gminy.

4 czerwca w Wodzisławiu Śląskim odbyło się szkolenie: „Partnerstwo organizacji samorządowych i samorządu terytorialnego”. Wzięli w nim udział pracownicy urzędów z Tychów, Wodzisławia, Mysłowic, Rudnika. Dzięki szkoleniu powstanie program współpracy organizacji pozarządowych z samorządem.

- reklama -

 

Wypracowano następujące postulaty do przyszłego programu:

 

– Gmina ma budować zaplecze logistyczne – wspólne dla wszystkich swoich organizacji, np. zakup namiotu do dyspozycji wszystkich organizacji.

 

– Nieodpłatne udostępnienie hal sportowych dla wszystkich klubów sportowych z terenu gminy.

 

– Należy w programie rozszerzyć sformułowania związane z kultywowaniem tradycji i historii – bardziej w kierunku zapisów takich, jakie są w Strategii rozwoju gminy.

 

– Należy w programie współpracy podkreślać zadania związane z integrowaniem społeczności lokalnej – tak, jak jest to określone w Strategii rozwoju gminy.

 

– Generalnie: należy poszerzyć obszary współpracy o zapisy ze Strategii.

 

– W części końcowej programu współpracy istniejący zapis należy zmienić na: „Urząd gminy ma obowiązek zorganizowania konsultacji projektu programu współpracy…”.

 

– Gmina powinna występować o środki unijne dla projektów współrealizowanych przez organizacje pozarządowe lub w których organizacje będą występować jako partnerzy.

 

10 czerwca w Gminnym Centrum Informacji w Rudniku odbyła się debata pt: „Gmina – tu wszystko się zaczyna”. Wypracowano procedury tworzenia programu współpracy ngo. i urzędu gminy. Obecni byli urzędnicy odpowiedzialni za kontakty z organizacjami i szefowie organizacji pozarządowych. Wyniki przeprowadzonego projektu przez warszawski instytut będą widoczne podczas tworzenia najbliższego budżetu gminy na 2009 rok.

 

/Gmina Rudnik/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here