Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

27 czerwca w Urzędzie Miasta Kędzierzyn – Koźle odbędzie się spotkanie w sprawie współdziałania w zakresie przygotowania projektu pod nazwą "Wdrażanie uprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego".

Na spotkaniu będzie również sporządzony i złożony wniosek o dofinansowanie tego projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Racibórz reprezentowali będą Prezydent Miasta Mirosław Lenk oraz Sekretarz Miasta Tomasz Kaliciak.

- reklama -

 

Rada Miasta Racibórz w maju podjęła uchwałę w sprawie: wyrażenia woli współdziałania Gminy Racibórz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie przygotowania projektu. W projekcie uczestniczą gminy: Racibórz, Kędzierzyn-Koźle, Brzeg, Głuchołazy, Paczków, Radlin, Rydułtowy, Kornowac oraz powiaty Brzeski, Nyski i Raciborski.

 

Finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007-2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki , w ramach Priorytetu V "Dobre rządzenie", Działania 5.2 "Wzmacnianie potencjału administracji samorządowej", Poddziałania 5.2.1 "Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej", przewiduje możliwość pozyskania w trybie konkursowym przez jednostki samorządu terytorialnego znacznych środków na realizację projektów ukierunkowanych na poprawę obsługi obywatela i modernizację zarządzania w administracji samorządowej.

 

Plan Działania na lata 2007 – 2008 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Działania 5.2.1 przewiduje m.in. realizację 3 typu projektu "Wdrażanie usprawnień zarządczych w administracji publicznej na poziomie całej organizacji, w tym w zakresie zarządzania jakością (np. norma ISO) lub oceny poziomu funkcjonowania i rozwoju urzędów (np. Powszechny Model Samooceny CAF) i w wybranych aspektach jej funkcjonowania np. komunikacja wewnętrzna, obieg dokumentów, zarządzanie ryzykiem, planowanie strategiczne".

 

Nabór wniosków w ramach Poddziałania 5.2.1 "Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej będzie miał charakter konkursu otwartego prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. I edycja konkursu w 2008 r. będzie prowadzona w sposób ciągły od ogłoszenia konkursu (czerwiec 2008 r.) do wyczerpania limitu środków lub do ewentualnego zamknięcia konkursu. Zgodnie z opisem kryteriów strategicznych, preferowane będą projekty dotyczące :
1) wdrażania systemu jakości zgodnego z normą ISO,
2) poprawy metod i narzędzi komunikacji wewnętrznej,
3) wprowadzenia metod mierzenia satysfakcji klientów.

 

Kryteria dostępu przewidziane w opisie 3 typu projektu objętego finansowaniem określają stosunkowo wysoką minimalną wartość pojedynczego projektu (od 900 000 zł), a także wymóg objęcia projektem co najmniej 10 urzędów administracji publicznej. Kryteria te wykluczają możliwość samodzielnego aplikowania poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego o dofinansowanie realizacji danego projektu.

 

Wymagany wkład własny beneficjentów wynosi 2,5% wartości projektu, a zatem dofinansowanie może stanowić 97,5% wartości projektu.

 

/Urząd Miasta Racibórz/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here