Podpisano umowę na modernizację oczyszczalni ścieków w Raciborzu

0

25 lipca, w obecności władz Raciborza i Powiatu Raciborskiego, odbyło się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy ZWiK Sp. z o.o. w Raciborzu a Instalem Kraków SA na modernizację oczyszczalni ścieków.

Zadanie to jest realizowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  na mocy umowy zawartej z Miastem Racibórz o częściowe delegowanie realizacji projektu Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu. Inwestycja ma zapewnić wysoki standard oczyszczania ścieków i przeróbki osadów.

- reklama -

 

Efektem modernizacji będzie zwiększenie przepływów ścieków z obecnych 8 000 m3 na dobę do  15 000 przy zachowaniu odpowiedniego poziomu redukcji zanieczyszczeń, zmniejszenie energochłonności procesu oczyszczania ścieków, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego w tym hałasu i  nieprzyjemnych zapachów, efektywniejsze wykorzystanie biogazu w wyniku produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu z produkcją energii cieplnej.

 

Inwestycja będzie kosztować 45 mln zł,  są  to środki z Narodowego Funduszu i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.  Modernizacja ma się zakończyć w październiku 2009 roku.  

 

Na podpisanie umowy na ostatnie zadanie w ramach Projektu Funduszu Spójności Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu przybyły zaangażowane strony i goście. Obecni byli między innymi prezydent Mirosław Lenk, wiceprezydent Wojciech  Krzyżek, pełnomocnik do spraw realizacji projektu, starosta Adam Hajduk, zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – prezes Krzysztof Kubek i pani wiceprezes Wiesława de Martini Dwojak, przedstawiciele wykonawcy – dyrektor techniczny, członek zarządu Stanisław Czekaj i dyrektor finansowy, członek zarządu Rafał Rajtar.

 

 

– Inwestycja jest bardzo potrzebna miastu. Oczyszczalnia zwiększy swoją przepustowość, poprawi swoją energochłonność, czyli będzie oszczędniejsza, co powinno się przełożyć na koszty dla mieszkańców. Dodatkowo w ramach modernizacji planowana jest minimalizacja odczuwalności oczyszczalni dla okolicznych mieszkańców. Oczyszczalnia po 10 latach funkcjonowania nadaje się do modernizacji – podobnie to wygląda w całej Polsce. To nie jest sytuacja wyjątkowa, że w Raciborzu oczyszczalnia nadaje się do modernizacji. Jest to sytuacja typowa. Wszystkie oczyszczalnie budowane w latach 90-tych podlegają modernizacji – mówił Krzysztof Kubek, prezes zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

 

 

– Cieszy mnie, że zaczynamy traktować Gospodarkę Wodno-Ściekowa w Raciborzu jako jedną całość, bo do tej pory realizowane były zadania na sieci tzw. kanalizacja.  Gratuluję Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji, które sprawnie pokierowała procedurą przetargową i wyłoniło wykonawcę. Firmie, która będzie wykonywać gratuluję zwycięstwa w konkursie o ofertę Miasta Racibórz, życzę żeby nasza współpraca już na etapie realizacji przebiegała bezkonfliktowo no i prowadziła nas do wspólnego celu, czyli osiągnięcia efektu ekologicznego – tłumaczył Mirosław Lenk.

 

– Nasza firma dołoży wszystkich starań, aby kontrakt został zrealizowany bardzo dobrze jakościowo i w terminie, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że te terminy są napięte. Jeżeli okaże się, że dokumentacja techniczna jest dobrze przygotowana nie powinno być większych kłopotów z realizacją. W procesie współgrają cztery jednostki: zamawiający, inżynier kontraktu, jednostka projektowa i wykonawca.   Jeśli ich współpraca się odpowiednio zacieśni, to nie będzie problemów – podkreślał przedstawiciel wykonawców.  

 

/KJ/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here