II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik”

Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego organizują II edycję Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych "Świetlik".

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 2-6 szkół podstawowych i będzie przebiegał w dwóch etapach:

- reklama -

 

– przeprowadzenie przez uczniów (indywidualnie lub w grupach) pod opieką nauczyciela prostych doświadczeń naukowych na podstawie opisów przygotowanych przez organizatorów,

 

– rozwiązanie testów w oparciu o przeprowadzone doświadczenia, które wykażą czy zadania zostały wykonane poprawnie i czy ich wyniki zostały prawidłowo zinterpretowane.

 

Konkurs ma na celu:

 

– pobudzić ciekawości dziecka otaczającym go światem,
– rozwinąć u dzieci zdolności właściwego interpretowania zjawisk występujących w przyrodzie,
– pokazać, że nauka, która jest obowiązkiem każdego ucznia, może być jednocześnie pasjonująca.

 

Organizatorzy liczą, że nauczyciele biorący udział w konkursie wraz ze swoimi klasami:

 

– wzbogacą swoje formy przekazywania informacji dzieciom,
– spróbują stworzyć nowy kanon nauczania barwnego i obrazowego, łatwego i przyjemnego dla dzieci,
– podejmą próby wykorzenienia panującego stereotypu nauczania opartego na czytaniu i rozwiązywaniu zadań.

 

Organizatorzy za udział w konkursie przewidzieli nagrody zarówno dla uczniów, jak i dla szkół. Uczniowie, którzy znajdą się w gronie najlepszych otrzymają cenne nagrody rzeczowe oraz dyplomy. W szkołach najliczniej reprezentowanych w danej edycji konkursu, pracownicy Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przeprowadzą warsztaty z nauk przyrodniczych. Ponadto wszystkie szkoły biorące udział w konkursie mogą ubiegać się o uczestnictwo w podobnych warsztatach na terenie Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ w kolejnym roku szkolnym.

 

Pierwsza edycja konkursu spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. W konkursie wzięło udział ponad 5 tys. uczniów.

 

Termin konkursu: 24 marca 2009 roku
Termin zgłoszeń do: 30 stycznia  2009 roku

 

 

 

Zasady Konkursu Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych "Świetlik" Edycja 2009

 

Konkurs składa się z jednego etapu, który w bieżącym roku szkolnym odbędzie się w formie testu jednokrotnego wyboru w każdej zgłoszonej szkole w dniu 24 marca 2009 roku.

 

Uczniowie przygotowujący się do każdej edycji konkursu, będą mieli za zadanie przeprowadzenie zestawu prostych eksperymentów, z użyciem przyrządów i przedmiotów domowego użytku. Dokładne opisy doświadczeń dla obecnej edycji zostaną ogłoszone na stronie internetowej do 30 stycznia 2009r. Zachęcamy do wykonywania tych eksperymentów w klasach, podczas lekcji lub na kółkach pozalekcyjnych. Można także polecić uczniom wykonanie tych eksperymentów w domu, pod okiem osoby dorosłej. Termin wykonania doświadczeń jest dowolny, jednak wcześniejszy niż 24 marca 2009 roku.

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w pięciu grupach wiekowych, właściwych dla klas 2-6 szkoły podstawowej. Dla każdej grupy wiekowej przygotowany zostanie inny zestaw eksperymentów i inny test. Zadania testowe będą zawierały treści dotyczące eksperymentów z zalecanego do wcześniejszego wykonania zestawu (10-30% ogólnej liczby zadań) oraz inne treści ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, astronomia, geografia), dostosowane do wieku uczestników.

 

Ze względów organizacyjnych dla wygody szkół dostosowano czas przebiegu testu konkursowego w szkołach do czasu proponowanego przez Konkurs Matematyczny „Kangur” dla szkół podstawowych.

 

W regulaminie można znaleźć wszelkie szczegóły dotyczące organizacji konkursu, punktacji oraz przyznawanych nagród. W szczególności – uczniom przyznawane będą nagrody rzeczowe i dyplomy. Natomiast szkoły najliczniej (procentowo) reprezentowane w danej edycji konkursu, zostaną nagrodzone możliwością przeprowadzenia warsztatów z nauk przyrodniczych w siedzibie szkoły. Jednocześnie wszystkie szkoły biorące udział w konkursie mogą ubiegać się o uczestnictwo w podobnych warsztatach na terenie Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w kolejnym roku szkolnym.

 

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać pod numerem tel. (012) 632 38 30 oraz odwiedzając stronę internetową: www.swietlik.edu.pl

 

/k/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here