Święto Szkoły SP15

Szkoła Podstawowa Nr 15 w Raciborzu rozpoczęła swoją działalność 1 września 1983r. W tym roku obchodziła 27-lecie istnienie.Z okazji Święta Szkoły tradycyjnie odbył się konkurs wiedzy o Janie III Sobieskim, patronie placówki. Zwycięzcami zostali: Karolina Bernaciak i Rafał Zaremba (6e), II m-ce: Bartosz Skora i Aleksander Paszczyński (6d), III m-ce: Alicja Rożnowska i Anna Szyjka (6c).


Rocznica jest okazją do przypomnienia historii szkoły:

Pierwszy rok szkolny rozpoczęło 1366 uczniów.
Na jednym z pierwszych posiedzeń Rady Pedagogicznej wysunięto wniosek, aby patronem szkoły został Jan III Sobieski.

Projekt zaakceptowano i już 19 listopada 1983 roku nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Umieszczono ją przy głównym wejściu do budynku. Pierwszy rok szkolny ukończyło 44 absolwentów. Działały już dwie sale gimnastyczne. Ruszyła biblioteka i stołówka.

23 kwietnia 1985 roku przyjęto wniosek o powołaniu Szkoły Sportowej o profilu pływackim.

1 września 1985 roku na podstawie Zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania powołana została przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach Szkoła Sportowa na bazie dotychczasowej Szkoły Podstawowej nr 15 w Raciborzu o specjalności pływanie, a następnie utworzono klasy o rozszerzonym programie wychowania fizycznego, ukierunkowanego na lekkoatletykę.

14 listopada 1988 roku odbyło się uroczyste Święto Patrona Szkoły, na którym został nadany szkole sztandar.


Pierwszy raz wtedy
odśpiewano hymn szkoły, którego słowa napisała uczennica kl. VII Anna Helmich, a muzykę skomponował mgr Marceli Reszka. Od tego czasu w listopadzie uczniowie i pracownicy SP15 świętują kolejne jubileusze.

- reklama -
- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here