Aikido alternatywą dla papierosów i alkoholu

1

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu wspierając wszechstronny rozwój młodego człowieka umożliwia uczniom szereg zajęć pozalekcyjnych. Jednymi z nich są zajęcia aikido – samoobrony, która jest sztuką walki.

Aikido jest sposobem obrony przed fizycznym atakiem napastnika lub napastników. Inaczej mówiąc samoobrona to walka wręcz i każdy sposób obrony, czyli również samoobrona, to sztuka walki. W świecie współczesnym sztuki walki są ucywilizowaną i często usportowioną formą swych pierwowzorów. Dawniej, kiedy walka wręcz była jedynym sposobem rozwiązania konfliktu, jej celem była eliminacja przeciwnika przez okaleczenie bądź zabicie go. U podstaw aikido leżą sumo i jujitsu, czyli sztuki walki, które opierają się na wytrąceniu przeciwnika z równowagi. Ta sama zasada obowiązuje w aikido.

- reklama -

 

 

 
 
 

 

 

 

Chcąc uatrakcyjnić zajęcia w CKU pedagog szkolny opracował program zajęć dla młodzieży, który dotyczy konstruktywnych form spędzania czasu wolnego. Młody człowiek we współczesnym świecie narażony jest na szereg niekorzystnych czynników, dlatego warto zadbać o to, żeby wskazać pozytywną alternatywę dla papierosów, alkoholu, narkotyków czy dopalaczy. Jedną z propozycji jest udział uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Szkoły Policealnej w bezpłatnych zajęciach aikido prowadzonych przez Jacka Ostrowskiego. Spotkania uczniów zapoczątkował pokaz aikido na terenie placówki połączony z działaniem profilaktycznym. Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem uczniów, co zachęciło trenera aikido do prowadzenia ich w formie wolontariatu. Uczniowie bardzo chętnie i licznie uczęszczają na te zajęcia.

 

/w/

- reklama -

1 KOMENTARZ

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here