Mistrzostwa Śląska w Sprinterskim Biegu na Orientacje

7 maja w Raciborzu odbędą Mistrzostwa Śląska w Sprinterskim Biegu na Orientację organizowane przez Śląski Związek Orientacji Sportowej i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu.

Miejsce: Racibórz, w województwie śląskim.
Termin: 7 maja 2011, sobota.
Centrum zawodów: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Zamkowa 4.
Ranga zawodów: regionalna (A-RTZ); zawody otwarte (dla wszystkich zainteresowanych).
Rodzaj zawodów: sprinterski bieg na orientację, start indywidualny, interwałowy; współczynnik rankingowy 0,8.
Obsługa zawodów: kierownik zawodów – Jerzy Kwaśny, zastępca kierownika zawodów – Jędrzej Szotek, sędzia główny – Wacław Czerkawski (S-2), budowniczy tras – Mariusz Skorupa (BT-1), obsługa SPORTident – Malwina Wysocka (S-3).

- reklama -

System potwierdzania punktów kontrolnych: elektroniczny, w systemie SPORTident (obsługuje wszystkie typy kart).

Organizatorzy wypożyczają karty osobom zainteresowanym.
Parking: dla autobusów i samochodów osobowych – ulica Zamkowa 4.

Program: przyjmowanie uczestników w centrum zawodów – 8.30-9.30, start pierwszego zawodnika – 10.00, zakończenie około godziny 13. Mapa: „Racibórz Park Zamkowy” (nowa), wielobarwna, opracowana według norm IOF ISSOM, skala 1:5000, warstwice co 2,5 m, autor – Mariusz Skorupa, opracowanie z kwietnia 2011 r. Kategorie: kobiety: K10N (trasa wstążkowana), K10, K12, K14, K16, K18, K20, K21, K35, K40, K45, K50, K55; mężczyźni: M10N (trasa wstążkowana), M10, M12, M14, M16, M18, M20, M21, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65; popularyzacyjne: KM10R (dziecko do lat 10 z osobą towarzyszącą) oraz K-Open i M-Open (trasy łatwe, bez podziałów wiekowych ale osobne dla kobiet i mężczyzn); kategorie nie będą łączone, niezależnie od ilości zawodników.

Zgłoszenia: do 29 kwietnia 2011, na adres [email protected] Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko, rok urodzenia, kategorię, numer ewidencyjny i licencji PZOS (dotyczy osób zarejestrowanych), klub, szkołę lub inną organizację zawodnika, numer własnej karty SPORTident lub zapotrzebowanie na kartę. W przypadku zgłoszenia po terminie organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia, a po dniu 3 maja 2011 nowe zgłoszenia nie będą już przyjmowane, zaś korekty zgłoszeń możliwe będą możliwe tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z sędzią głównym. Wpisowe: od K10 i M10 do K14 i M14 oraz K10N, M10N, K-Open i M-Open – 3 zł, od K16 i M16 do K55 i M65 – 6 zł. Dla osób zgłoszonych po dniu 29 kwietnia 2011 wpisowe wzrasta o 50%.

W razie rezygnacji z udziału w zawodach organizator będzie pobierał od zgłaszającego (egzekwowane od kierownika, trenera lub opiekuna ekipy albo niezrzeszonego zgłaszającego) opłatę w wysokości 50% wpisowego za każdego nieobecnego zawodnika oraz pełną opłatę za niewykorzystaną kartę SPORTident. Wypożyczenie karty (chip’a) SPORTident: przy zgłoszeniu należy podać ilość kart, które klub lub osoba indywidualna chce wypożyczyć. Opłaty: wypożyczenie – 3 zł od karty SI, zgubienie karty: 150 zł. Nagrody: dyplomy – za miejsca I-VI w kategoriach K10N, K10÷14, M10N i M10÷14, za miejsca I-III w kategoriach K16, M16 i starszych oraz K-Open, M-Open; w kategoriach KM10R, K10N i M10N dyplomy otrzymują wszyscy startujący; medale Mistrzostw Śląska w SBnO – za miejsca I-III w kategoriach K10÷55 i M10÷65.

Świadczenia dla uczestników: mapa i przygotowana trasa, na mecie – woda do picia i pomoc medyczna. Przebieranie w pomieszczeniach centrum zawodów, możliwa jest kąpiel pod prysznicem.
Informacje: http://www.slzbno.dl.pl/ i http://www.slzbno.prv.pl/; Wacław Czerkawski – [email protected], telefon +48 517736484.

Uwaga: uczestnicy niepełnoletni startujący indywidualnie lub reprezentujący szkoły muszą być pod opieką opiekuna i posiadać zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na udział w zawodach wraz z oświadczeniem o dobrym stanie zdrowia. Dorośli zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Zawodnicy z klubów muszą posiadać ważne badania lekarskie – odpowiadają za to kierownicy ekip. Uczestnicy ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. Prosimy o zachowanie czystości w centrum zawodów i na terenie biegu.

 

/p/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here