Milionowe dotacje na ochronę p.powodziową

0

WFOŚiGW w Katowicach wesprze kilkumilionowymi dotacjami działania Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych służące ochronie przeciwpowodziowej terenów powiatu raciborskiego.

Ponad 2 mln 100 tys. zł przeznaczone zostaną na budowę suchego zbiornika przeciwpowodziowego, który powstaje przy rzece Biała Woda w Krzanowicach. Od 2010 roku trwają tam prace nad zabezpieczeniem terenów zlewni Odry. Każda dotychczasowa powódź na tym terenie wiązała się z zalewaniem ponad 200 domostw i dróg w Krzanowicach przez spokojny zazwyczaj potok płynący z Czech. Budowany obecnie polder przepływowy pomieści ok. 418 tys.m3 wody, jego zapory czołowe i boczne mają ochronić pobliskie miejscowość przed wodą. Sam zbiornik napełniany będzie okresowo w czasie wezbrań i nie planuje się w nim stałego piętrzenia wody, a maksymalna wysokość piętrzenia określono na 5 metrów. Oprócz zapór budowana jest część przelewowo-upustowa, przejście młynówki, sieć aparatury kontrolno – pomiarowej oraz czasza zbiornika o łącznej powierzchni 27 ha, w tym blisko 2,5 ha po stronie czeskiej. Całość inwestycji kosztować będzie ok. 5 milionów i wszystkie prace zakończone zostaną we wrześniu 2012 roku.

- reklama -

 

Do, innej równie często podtapianej, gminy- Rudnik trafi dotacja WFOŚiGW w Katowicach w wysokości ponad 1mln 400 tys. zł. Środki te przeznaczone zostaną na trzeci etap budowy lewostronnego obwałowania rzeki Odry w okolicach wsi Grzegorzowice i Lasaki, gdzie mieszka kilkuset mieszkańców. Projektowany wał stanowi końcowy odcinek lewostronnego obwałowania rzeki na terenie województwa śląskiego i kończy się na granicy z woj. opolskim.

 

W ramach zadania wykonany zostanie dwukilometrowy wał i skarpa o szerokości 3 metrów, przepusty wałowe i melioracyjne oraz cztery przejazdy i 3 km drogi przywałowej. Dzięki temu udrożniony zostanie ten odcinek Odry i znacznie zmniejszy się zagrożenie powodziowe dla mieszkających na tym terenie ludzi. Osiągniecie efektów ekologicznych dla tego przedsięwzięcia przewidziano w grudniu tego roku. Jego całkowity koszt wyniesie ponad 7 mln zł.

 

/w/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here