Pietrowice uporządkują stan gospodarki ściekowej

0

Zakończono prace nad koncepcją gospodarki ściekowej dla gminy Pietrowice Wielkie. Stan dzisiejszej gospodarki nie jest zgodny z prawem. Koszty, jakie będą musieli ponieść mieszkańcy w tym zakresie nie będą większe niż 2 tys. zł.

Gmina Pietrowice Wielkie przygotowała analizę i propozycję konkretnego rozwiązania z zakresu gospodarki ściekowej. Stan dzisiejszej gospodarki ściekowej wielu mieszkańców gminy nie mieści się w aktualnym stanie prawnym, więc gmina wzięła sprawy w swoje ręce. Mieszkańcy mają do wyboru dwa rozwiązania. Pierwszym z nich jest utworzenie sieci ogólnospławnej wraz z jedną dużą oczyszczalnią ścieków, natomiast drugim przydomowe oczyszczalnie ścieków. Każdy dom w ciągu najbliższych kilku miesięcy odwiedzi projektant wraz z pracownikiem gminy, którzy określą, jakie rozwiązanie dla danego domu będzie najkorzystniejsze. Sołtys danego sołectwa będzie koordynował terminy spotkań.

- reklama -

Gdy właściciel posesji nie zdecyduje się na przystąpienie do programu przygotowanego przez gminę, sam będzie musiał wyposażyć swój dom w przydomową biologiczną oczyszczalnie ścieków lub zbiornik bezodpływowy i systematycznie wywozić ścieki wozem sanitacyjnym do oczyszczalni ścieków. Podobnie jak to jest z odpadami stałymi (posiadanie kubła, umowy i kwitków potwierdzających zapłatę jest obowiązkowe). Będzie to z pewnością mniej korzystne finansowo rozwiązanie. W momencie kiedy gmina uzyska zgodę mieszkańców do przystąpienia do programu zacznie się starać o środki zewnętrzne na jego realizację. Przewidywany koszt udziału mieszkańców w projekcie wynosił będzie od 500 do 2000 zł.

 

/p/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here