Prezydent zmienia decyzję, gimnastyka wróci do przedszkoli

8
Po fali krytyki jaka spadła na Urząd Miasta po wycofaniu, praktycznie z dnia na dzień bez konsultacji z rodzicami, gimnastyki korekcyjnej z przedszkoli, prezydent Lenk zdecydował się przedstawić swoje stanowisko w tej sprawie.

Sprawa rozpoczęła się pierwszego dnia po przerwie noworocznej. Rodziców odprowadzających swoje pociechy do przedszkoli zaskoczyła wywieszona w każdej placówce wiadomość, że zajęcia gimnastyczne w zakresie korygowania wad postawy nie będą się już odbywały. Informowaliśmy o tym 3 stycznia br., zaś dziś media publikowały pismo radnych opozycyjnych domagających się wyjaśnień.  Poniżej publikujemy komunikat, w którym prezydent tłumaczy powody wcześniejszej decyzji.

- reklama -

 

KOMUNIKAT URZĘDU MIASTA Z 5 STYCZNIA 2012:

 

Nawiązując do ograniczenia prowadzenia w przedszkolach miejskich, w 2012 roku specjalistycznych zajęć ruchowych, uprzejmie informuję, że nowy system opłat za usługi przedszkoli, poprzedzony uchwałą Rasy Miasta nie zagwarantował bezpłatnych zajęć z gimnastyki korygującej wady postawy. Na podstawie poprzedniej uchwały o opłatach, w styczniu 2011 roku dyrektorzy przedszkoli zawarli umowy z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym przy ul. Klasztornej 6. Umowy te z końcem roku budżetowego wygasły.

W 2011r. na usługę edukacyjno – zdrowotną MOS-u przedszkola wydatkowały 56.115 zł (informacja uzyskana z ZOPO 04.01.b.r.) Ograniczenie organizowania gimnastyki korygującej wady postawy jest wynikiem znacznego spadku wysokości opłat ponoszonych przez rodziców, a co za tym idzie dochodów przedszkoli:

   1.  niższe dochody przedszkoli po wprowadzeniu opłat w wysokości 2 zł za każdą rozpoczętą godzinę z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem oraz za zajęcia z nauczycielami placówki poza minimum wynikające z podstawy programowej, czyli powyżej 5 godzin dziennie od 195- 200 tys. zł, a także dodatkowe odpisy za godziny nieobecności w przedszkolu – tzw. odpisy blisko 240 tys. zł. W sumie przewidujemy w 2012 r. niższe dochody o około 440 tys. zł,

   2.  w 2012 r. brak dochodów za zajęcia w przedszkolu: język angielski, rytmika: szacuje się, że dochody będą niższe o 150 -200 tys. zł.

Reasumując łącznie szacuje się obniżenie dochodów w przedszkolach, o co najmniej 600 tys. zł rocznie. Planowany wzrost wydatków wyniesie w 2012r. ponad 1 milion zł, a to oznacza, że do prowadzenia przedszkoli miasto dołoży w bieżącym roku 1,6 mln zł więcej.

Zmieniły się zapisy ustawy o systemie oświaty, a co za tym idzie zmienił się system pobierania opłat od rodziców. Obecnie dziecko przebywa nieodpłatnie w przedszkolu w czasie realizacji podstawy programowej, czyli przez 5 godzin dziennie (w Raciborzu wskazano godziny realizacji podstawy programowej w godz. od 8.00 do 13.00), a za zajęcia opiekuńczo – wychowawcze poza tymi godzinami rodzic wnosi opłatę 2 zł za każdą rozpoczętą godzinę. "Podstawę programową wychowania przedszkolnego reguluje obecnie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r., Nr 4, poz. 17). Obowiązek organizowania bezpłatnego nauczania i wychowania oznacza, że gmina nie może pobierać od rodziców (opiekunów) dzieci korzystających z przedszkoli publicznych opłat za zajęcia, które mieszczą się w ramach wyznaczonych załącznikiem nr 1 do przywołanego tu rozporządzenia". Natomiast rada rodziców może zawrzeć stosowną umowę z firmą lub osobą prowadzącą działalność gospodarczą i ustalić odpowiednie opłaty za prowadzenie zajęć dodatkowych np. z języka obcego, gimnastyki korekcyjnej, a dyrektor przedszkola za udostępnienie pomieszczenia pobierze opłatę, zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta.

Mając jednak na uwadze oczekiwania rodziców wynikające z potrzeby korygowania wad postawy oraz nagły tryb wprowadzania zmian postanowiłem:

   1. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej zostaną przywrócone w przedszkolach od 09.01.2012r.

   2.  Umowa z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym na organizację zajęć zostanie przez dyrektorów przedszkoli podpisana do 31.12.2012 r.

   3. Do 30.09.2012 r. zostaną wypracowane zasady organizacji i finansowania gimnastyki korekcyjnej w przedszkolach, które obowiązywać będą od 01.01.2013 r. przy uwzględnieniu stanowisk wszystkich zainteresowanych stron.

      PREZYDENT MIASTA
      /-/ Mirosław Lenk

 

czytaj także: Co z gimnastyką korekcyjną w przedszkolach?

- reklama -

8 KOMENTARZE

  1. Serdecznie dziekuje w imieniu mojej córki oraz własnym za interwencję portalowi raciborz.com.pl oraz radnym opozycyjnym, zwłaszcza Dawidowi Waclawczykowi za wysłuchanie i pomoc w rozwiązaniu tej pilnej i ważnej sprawy.BRAWO!!!

  2. QUOT< 3. Do 30.09.2012 r. zostaną wypracowane zasady organizacji i finansowania gimnastyki korekcyjnej w przedszkolach, które obowiązywać będą od 01.01.2013 r. przy uwzględnieniu stanowisk wszystkich zainteresowanych stron>QUOT
    Radzę bacznie przyglądać się działaniom w tej sprawie, żeby znów jakiej głupoty nie wymyślili. Panie Wacławczyk&reszta, wasza w tym rola.

  3. Wygrało zdrowie dzieci. No i wygrał zdrowy rozsądek nad ambicjami politycznymi (bez problemu można było większością głosów udowodnić opozycji gdzie jest jej miejsce), co wcale nie było takie oczywiste. A przynajmniej nie było to oczywiste jeszcze rok czy dwa lata temu. Cieszmy się wszyscy. Dzieci nie są opozycyjne, ani koalicyjne, choroby też nie. Co do zachowania czujności rewolucyjnej, to oczywiście będziemy trzymali rękę na pulsie, nie mniej jednak radny bez pomocy mieszkańców jest mniej wydajny niż z ich pomocą. Nasze namiary są na stronach klubowych, więc w razie awarii – prosimy o przekazywanie informacji. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here