Policja: Pierwszy kwartał lepszy niż rok temu

2

Diametralny wzrost efektywności pracy, za którym idą spadek liczby przestępstw i duży wzrost ich wykrywalności – tak wynika z raportu policji za I kwartał tego roku, w porównaniu z analogicznym okresem w 2011.

Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu po dokonaniu analizy i oceny uzyskanych wyników w I kwartale 2012 roku i porównaniu ich z wynikami jakie były w I kwartale 2011 roku odnotowała diametralny wzrost efektywności pracy raciborskiej policji, a także duży wzrost wykrywalności sprawców przestępstw jak i spadek zdarzeń o charakterze kryminalnym.

- reklama -

Na stan tych wyników ogromny wpływ miało kilka czynników, a mianowicie: zmiany w systemach dowodzenia oraz zmiany czasu służby w poszczególnych wydziałach. Wiele akcji policyjnych przeprowadzonych na terenie całego powiatu z udziałem policjantów z różnych Komend tj. Rybnika ,Wodzisławia, Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, a także sprowadzenie dwóch nieoznakowanych radiowozów dla drogówki.

Dodatkowym czynnikiem poza policyjnym jest wzrost zaufania społeczeństwa dla Policji i wspieranie działań funkcjonariuszy w ramach prowadzonej akcji "Nie reagujesz – akceptujesz" gdyż to dzięki pozytywnej postawie mieszkańców przejawiającej się poprzez przekazanie Policji swoich spostrzeżeń udało się w wielu przypadkach zapobiec nieszczęściu i zatrzymać wielu nietrzeźwych kierowców czy też sprawców innych przestępstw.

 

Reasumując wszystko jako przykłady można podać:

Liczbę przestępstw ogółem dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu w pierwszych kwartale 2011 roku to 679 wszczętych postępowań natomiast w 2012 roku to liczba 525 wszczętych postępowań za czym idzie spadek o 23 % . Wykrywalność wzrosła o 12,8 %

W rozbiciu na Posterunki Policji podlegające Komendzie Powiatowej Policji w Raciborzu tj.

-Posterunek Policji w Kuźni Raciborskiej : pierwszy kwartał 2012 roku wszczęto 46 postępowań przygotowawczych tj. o 41 postępowań mniej niż w pierwszym kwartale 2011 roku

Posterunek Policji w Rudach : pierwszy kwartał 2012 roku wszczęto 10 postępowań przygotowawczych , natomiast w pierwszym kwartale 2011 roku odnotowano 18 postępowań przygotowawczych,

– Posterunek Policji w Krzanowicach : pierwszy kwartał 2012 roku wszczęto 14 postępowań przygotowawczych, natomiast w pierwszym kwartale 2011 roku 12 postępowań przygotowawczych,

– Posterunek Policji w Pietrowicach Wielkich : pierwszy kwartał 2012 roku wszczęto 16 postępowań przygotowawczych , natomiast w pierwszym kwartale 2011 roku 21 postępowań przygotowawczych,

– Posterunek Policji w Krzyżanowicach : pierwszy kwartał 2012 roku wszczęto 35 postępowań przygotowawczych, natomiast w pierwszym kwartale 2011 roku 36,

-Posterunek Policji w Rudniku : pierwszy kwartał 2012 roku wszczęto 9 postępowań przygotowawczych, natomiast w pierwszym kwartale 2011 roku 21 postępowań przygotowawczych.

 

źródło: KPP Racibórz

- reklama -

2 KOMENTARZE

  1. Panie komendancie Zając, to dlaczego jest tak źle skoro uważa pan, że jest dobrze? Była o tym już mowa podczas sesji rady powiatu, gdzie na pańskim raporcie nie pozostawiono suchej nitki.

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here