Konsultacje z ekologicznymi organizacjami pozarządowymi

0

W trakcie spotkania omówiono także sprawy wynikające z bieżącej współpracy pozarządowych organizacji ekologicznych z WFOŚiGW w Katowicach.

27 marca w siedzibie Funduszu odbyło się spotkanie z przedstawicielami pozarządowych organizacji ekologicznych. Celem spotkania była konsultacja zapisów „Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW na rok 2015”.

Spotkaniu przewodniczył Pan Jerzy Suchy – przedstawiciel pozarządowych organizacji ekologicznych z terenu województwa śląskiego w Radzie Nadzorczej WFOŚiGW w Katowicach, a udział wzięły Pani Gabriela Lenartowicz – Prezes Zarządu Funduszu, Pani Agnieszka Siemińska – Zastępca Prezesa Zarządu oraz pracownicy Zespołu Ochrony Przyrody, Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowotnej.

- reklama -

Uczestnicy dyskutowali na temat dotychczas funkcjonujących i proponowanych zapisów „Listy przedsięwzięć priorytetowych…” w zakresie ochrony różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów, edukacji ekologicznej, zarządzania środowiskowego w regionie i profilaktyki zdrowotnej.

Przedstawiono również informację o przeprowadzonej w 2013 roku Akcji informacyjno – edukacyjnej promującej poprawę stanu środowiska naturalnego w regionie na przestrzeni minionych 20 lat. W trakcie spotkania omówiono także sprawy wynikające z bieżącej współpracy pozarządowych organizacji ekologicznych z WFOŚiGW w Katowicach.

 

 

"Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach". 

————————————————

 Zobacz również inne materiały o tematyce ekologicznej na:

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here