Magistrat nagrodzi także najładniejsze podwórka

8

Podobnie jak najładniejsze elewacje, również najładniejsze podwórka zostaną nagrodzone.

Wzorem przeprowadzonych, w bieżącym roku i latach poprzednich, edycji konkursu na najładniejszą elewację, Prezydent Raciborza podjął inicjatywę zorganizowania konkursu mającego wytypować najładniejsze podwórko.

- reklama -

Opracowany został regulamin konkursu pod nazwą "Najładniejsze podwórko edycja 2015", który wprowadzony został Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 22 września 2014 roku. Regulamin, który publikujemy poniżej, określa założenia i warunki konkursu.

Celem konkursu jest zainspirowanie właścicieli nieruchomości do podejmowania czynności zmierzających do zagospodarowania terenów wokół budynków a także zachęcenie wspólnot mieszkaniowych do przejmowania od Gminy Racibórz gruntów przyległych i urządzania przestrzeni wokół budynków zgodnie z wolą i potrzebami mieszkańców.

Efektem konkursu jest wyłonienie najlepiej zagospodarowanego terenu przyległego do jednego lub większej liczby budynków wielomieszkaniowych, zwanego dalej „podwórkiem”, w aspekcie jego funkcjonalności i estetyki.

Konkurs kierowany jest do właścicieli lokali tworzących wspólnoty mieszkaniowe nieruchomości położonych na terenie Gminy Racibórz, posiadających tytuł prawny do podwórka zgłoszonego do konkursu, które nie zalegają w stosunku do Miasta Raciborza z opłatami o charakterze podatkowym, cywilnym i administracyjnym, zwanych w dalszej części „uczestnikami”.

Do konkursu mogą być zgłaszane podwórka stanowiące współwłasność, oddane we współużytkowanie wieczyste lub pozostające we władaniu uczestników na podstawie umowy dzierżawy bądź użyczenia, na których prace polegające na przebudowie i modernizacji rozpoczęto nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r. i zakończono najpóźniej do dnia złożenia zgłoszenia do konkursu.

Zwycięzcy konkursu zostaną uhonorowani nagrodami pieniężnymi.

Zgłoszenia do konkursu należy składać w kopercie z napisem „Nasze podwórko edycja 2015”, w terminie do 18 września 2015 r., do godz. 15.30, w siedzibie Urzędu Miasta Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6, w Biurze Obsługi Interesanta lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz. Za termin zgłoszenia, przyjmuje się datę stempla pocztowego lub pieczęć wpływu umieszczoną przez pracownika urzędu miasta, na kopercie zgłoszenia.

 

publ. /ps/

 

 

Reklama
Darmowy odbiór towaru w Raciborzu

Głośniki esperanza w najniższej cenie w sklepie internetowym OFnet
Sklep internetowy OFnet

- reklama -

8 KOMENTARZE

  1. Jak na ironię…Teraz państwo nagradza za najładniejsze domy i obejścia,a jak kiedyś wprowadzą podatek katastralny to będziemy wszyscy gorzko płakać.Ale co tam,mieszkańcy naszego kraju to jedni z najbogatszych ludzi w Europie,a nasze państwo to tygrys światowej gospodarki… 🙂

  2. Najładniejszym podwórkiem ogłoszą pewnie parkingi przed raciborskimi marketami – tam można się naoglądać wspaniałego bruku, piasku między kostkami i gdzieniegdzie jakiegoś chwasta – idealny ogród dla naszego prezydenta.

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here