Rafako zleci prace w Jaworznie za 164 mln zł

0

SPV, spółka zależna Rafako, zawarła umowę na dostawę i montaż chłodni kominowej dla bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno.

Treść raportu Rafako S.A.:                                    
    
Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu (Spółka lub Rafako) niniejszym informuje, że w dniu 20 stycznia 2015 roku spółka E003B7 Sp. z o.o. (dalej SPV ) – podmiot w 100% zależny od Rafako – zawarła z UNISERV-PIECBUD Spółką Akcyjną z siedzibą w Katowicach (dalej Podwykonawca ) umowę na wykonanie prac z przeznaczeniem dla bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II (dalej Umowa ) w związku z projektem na Budowę nowych mocy w technologiach węglowych w Tauron Wytwarzanie S.A. (dalej Zamawiający ) Budowy bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III Elektrownia II (dalej Projekt Jaworzno ) realizowanym przez Rafako oraz SPV.

- reklama -

Umowa została zawarta na następujących warunkach:

1. Podwykonawca zobowiązuje się wobec SPV wykonać zadania polegające na zaprojektowaniu, dostawie i montażu chłodni kominowej wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem dla Bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III Elektrownia II.

2. Wartość Umowy za realizację kompletnego zakresu przedmiotu Umowy wynosi 164.800.000 zł. netto.

3. Umowa stanowi, że łączny limit kar umownych naliczonych na jej podstawie nie może przekroczyć 25% wartości Umowy netto.

4. W przypadku, gdy na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania, szkoda przekroczy wartość naliczanych z tego tytułu kar umownych, to SPV ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego.

5. Całkowita odpowiedzialność Podwykonawcy z tytułu odszkodowań, roszczeń i żądań nie przekroczy 100% wartości Umowy.

Umowa wejdzie w życie pod warunkiem uzyskania zgody od:

a) gwarantów tj. PKO BP S.A., BGK oraz PZU S.A. (dalej: Gwaranci ),
b) Zamawiającego na akceptację treści przedmiotowej umowy,
c) Rafako.

Na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego, SPV uzyskała zgodę Rafako na zawarcie umowy.
Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że jej wartość przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Rafako za ostatnie cztery kwartały.     
                                                
                    
    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ    
    Data    Imię i Nazwisko    Stanowisko/Funkcja    Podpis    
    2015-01-20    Agnieszka Wasilewska Semail     Prezes Zarządu        
    2015-01-20    Jarosław Dusiło     Wiceprezes Zarządu

 

publ. /ps/

- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here