Sunex podsumowuje I półrocze

0

– W pierwszym półroczu nie odnotowaliśmy wzrostu przychodów ze sprzedaży – informuje Romuald Kalyciok, Prezes Zarządu Sunex S.A.Raciborska spółka Sunex S.A. osiągnęła w I półroczu 2015 roku 14,3 mln zł przychodów i 1,72 mln zł zysku ze sprzedaży. Spółka notowana na GPW intensywnie rozbudowuje ofertę produktową i zwiększa sprzedaż na rynkach zagranicznych. W branży kolektorów słonecznych sprzedaż Sunex w I półroczu 2015 roku okazała się jednym z najwyższych wyników: 14,3 mln zł, mimo jej spadku z poziomu 16,4 mln zł. Spółka odnotowała stratę rzędu 0,4 mln zł (wobec zysku netto 0,8 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego).

Kształt wyników finansowych Spółki wynika m.in. z programu Prosument. Został on uruchomiony dopiero 24 kwietnia, co zaniżyło sprzedaż Sunexu w poprzednich miesiącach. Mimo to Spółka z sukcesem dywersyfikuje strukturę geograficzną swoich odbiorców, wysyłając znaczną część swoich produktów poza granice Polski. Innymi czynnikami, które wpłynęły na osiągnięte rezultaty finansowe było kształtowanie się kursu euro, czy koszt udziału Spółki w branżowych targach zagranicznych. – W ostatnich sześciu miesiącach w dalszym stopniu poprawialiśmy naszą technologię oraz bazę produktową i produkcyjną. To przede wszystkim czas budowy sieci sprzedaży w oparciu o innowacyjne produkty własne, typu pompy ciepła NEXUS – powiedział Romuald Kalyciok, Prezes Zarządu SunexS.A.

- reklama -

W raportowanym okresie, w maju 2015 roku nowoczesna pompa ciepła NEXUS produkowana przez Spółkę spotkała się z uznaniem kapituły konkursu „Innowator Śląska 2014” i uzyskała nominację do II, półfinałowego etapu. Poza tym Sunex nawiązał współpracę z Bankiem Ochrony Środowiska, w ramach realizacji Projektu EKOdom. Podmiot będzie dostarczał urządzenia proekologiczne oraz podejmie współpracę w podejmowaniu działań promocyjnych dotyczących Projektu.

– W pierwszym półroczu nie odnotowaliśmy wzrostu przychodów ze sprzedaży, ale wierzymy, że kolejne kwartały okażą się dla naszej Spółki dużo bardziej udane. Mimo to nasz poziom sprzedaży nadal stawia nas w ścisłej czołówce producentów z branży. Wyróżniamy się kompleksowością asortymentu, jego jakością oraz innowacyjnością – dodał Romuald Kalyciok. Sunex oprócz pojedynczych produktów z zakresu techniki solarnej, oferuje także zintegrowane i kompleksowe systemy oparte o odnawialne źródła energii. Podstawowa działalność Spółki stanowi sprzedaż kolektorów słonecznych, które cieszą się szczególnym powodzeniem m.in. razem z zainstalowanymi inteligentnymi systemami grzewczymi w nowoczesnych budynkach jednorodzinnych. Sunex oferuje także specjalne pompy ciepła, systemy klimatyzacyjne czy produkty hybrydowe.

Spółka 30 lipca przeniosła swoje notowania z rynku NewConnect, na którym była notowana od września 2011 roku. Komisja Nadzoru Finansowego 10 lipca 2015 roku zatwierdziła prospekt emisyjny Spółki. Podmiot ubiegał się o dopuszczenie do obrotu akcji serii B, C oraz D, które były przedmiotem obrotu na rynku NewConnect. Przejściu na GPW nie towarzyszyła emisja akcji.

/Marcin Grzejszczak, publ.p/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here