Uwaga! Raciborski Alarm Smogowy!

3

Co roku w Polsce z powodu smogu umiera około 45000 osób. Główną przyczyną przedwczesnych zgonów są choroby wywołane nadmierną zawartością pyłu PM10 i benzo(a)pirenu w powietrzu. 

Z inicjatyw RSS Nasze Miasto powstał Raciborski Alarm Smogowy. Jego celem jest informowanie mieszkańców Raciborza o zagrożeniach dla zdrowia i życia wynikających z przekraczania dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń powietrza, domaganie się od władz samorządowych podjęcia konkretnych działań ograniczających zjawisko niskiej emisji, a także edukowanie w zakresie zdrowotnych i społecznych konsekwencji zanieczyszczenia powietrza.

- reklama -

Co roku w Polsce z powodu smogu umiera około 45000 osób. Główną przyczyną przedwczesnych zgonów są choroby wywołane nadmierną zawartością pyłu PM10 i benzo(a)pirenu w powietrzu, których największym źródłem w polskich miastach i wsiach są niskosprawne kotły węglowe, często opalane tanim paliwem niskiej jakości (flot, muł węglowy), które często "wzbogacane" jest o materiały nieprzeznaczone do spalania w kotłach domowych (plastik, guma, lakierowane drewno, torby foliowe itp.).

Również mieszkańcy Raciborza są zagrożeni smogiem. Niestety nie dysponujemy obecnie obiektywnymi danymi ze stacji pomiarowej, które stwierdzałyby, jakie są rzeczywiste stężenia pyłu PM10 czy benzo(a)pirenu w raciborskim powietrzu, ponieważ taka stacja u nas nie istnieje. Możemy jedynie opierać się na własnych obserwacjach zanieczyszczonego powietrza, które wdychamy każdego dnia. Wzmiankę o niebezpiecznych stężeniach zanieczyszczeń raciborskiego powietrza można znaleźć w Aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Racibórz do roku 2020: "W odniesieniu do podstawowych zanieczyszczeń powietrza w Raciborzu obserwuje się przekroczenia dopuszczalnych wysokości stężeń rocznych dla fenolu, benzo(a)pirenu i pyłu zawieszonego."

 

Z tego względu, że do końca nie jest znany poziom przekroczeń ani dokładne okresy, jednym z postulatów Raciborskiego Alarmu Smogowego kierowanym do władz samorządowych jest budowa stacji pomiarowej w Raciborzu, która pozwoli na bieżąco monitorować sytuację i ostrzegać mieszkańców o szczególnych zagrożeniach dla zdrowia w sytuacjach nadmiernego stężenia (np. przekroczenie o 200-300% normy, co ma często miejsce np. w sąsiednim Rybniku).

Raciborski Alarm Smogowy na początku stycznia sprowadzi do Raciborza – dzięki współpracy z Krakowskim Alarmem Smogowym – mobilną stację pomiarową i będzie na bieżąco monitorował zawartość szkodliwych substancji w powietrzu i informował mieszkańców o zagrożeniu.

Raciborski Alarm Smogowy jest częścią Polskiego Alarmu Smogowego. Jego głównym celem jest stworzenie systemu prawnego oraz systemu wsparcia dla obywateli, który umożliwi wymianę niesprawnych kotłów węglowych na te najwyższej klasy. Różnica między nimi jest taka, że najczęściej stosowane obecnie kotły na węgiel, tzn. kopciuchy emitują przynajmniej 420 mg/m3 pyłu PM10, który jest bardzo szkodliwy dla zdrowia. Dla porównania kotły 5 klasy emitują przeciętnie 40 mg/m3 tego pyłu. Co więcej, ich konstrukcja uniemożliwia spalanie w nich innych materiałów poza dobrej jakości paliwem węglowym, które są główną przyczyną występowania groźnych dla zdrowia dioksyn. Wobec tego również Raciborski Alarm Smogowy będzie kierował do władz samorządowych Raciborza apele, aby wyznaczyły ambitne cele w zakresie jakości raciborskiego powietrza, oferując zarazem mieszkańcom wsparcie dla wymiany kotłów na te najwyższej klasy.

Ponadto Raciborski Alarm Smogowy planuje prowadzić działania informacyjne adresowane do mieszkańców, związane z zagrożeniami dla zdrowia wywoływanymi przez smog, możliwościami indywidualnego przeciwdziałania tym skutkom (w tym ochrony własnego zdrowia), a także z możliwościami systemowego rozwiązania problemu.
Zarazem, współpracując ze Śląskim Alarmem Smogowym oraz z Polskim Alarmem Smogowym, będziemy uczestniczyć w regionalnych i ogólnopolskich przedsięwzięciach służących poprawie stanu powietrza. Stawką jest zdrowie i jakość życia nas wszystkich. Wobec tego zachęcamy raciborzan do przyłączenia się do Raciborskiego Alarmu Smogowego.

Wszystkich zainteresowanych dalszymi działaniami zapraszamy na stronę Raciborskiego Alarmu Smogowego na Facebooku www.facebook.com/raciborskialarmsmogowy

 

Źródło: Raciborski Alarm Smogowy

- reklama -

3 KOMENTARZE

  1. Racibórz to nieduże miasto i łatwo byłoby straży miejskiej wychwycić gołym okiem głównych truciciel np. w rejonie ulic Głowackiego, Staszica i Kościuszki, ale ktoś to hamuje !?

  2. Problem dotyczy całego miasta.Gdy temperatura spada jest fatalnie zanieczyszczone powietrze.Najwiecej do zrobienia ma tu Urząd Miasta.Powinny być podjęte bardzo energiczne działania aby likwidować paleniska na węgiel i podłączać całe budynki do miejskiej sieci cieplnej.Oraz ten sam problem z budynkami jednorodzinnymi i wspólnotami mieszkaniowymi.Gaz lub miejska sieć. Samych kamienic miejskich z zasobów miasta jest jeszcze bardzo wiele które mają piece w każdym ponieszczeniu.

  3. słuzby nas informują , ze smog itd , ale co sluzby robią zeby smogu nie było ? Prezydent nawet mowił , ze skontrolowano kotlownie- magazyny PSS na ogrodowej i wszystko ok ! no to już nic nie kumam . . . .

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here