Rewitalizacja gminy Nędza? Przyjdź na spotkanie

nędza

Co to jest rewitalizacja? Na czym polega? Będzie można się dowiedzieć na spotkaniu jakie odbędzie się 7 kwietnia o godz. 9:00 w Gminnym Centrum Kultury w Nędzy.

- reklama -

Spotkanie poprowadzi Mariusz Andrukiewicz, prezes Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być razem”. Wstęp jest wolny.

Jaki jest cel rewitalizacji? Głównym jest wyprowadzenie danego obszaru ze stanu kryzysowego poprzez usunięcie albo wyraźne złagodzenie zjawisk, które spowodowały jego degradację.

Konkretnie w gminie Nędza rewitalizacja ma kłaść szczególny nacisk, m.in. na proces skanalizowania gminy, ograniczenie tzw. niskiej emisji, dbałość o walory przyrodnicze i kulturowe i pozyskanie prywatnych inwestorów, którzy stworzą nowe miejsca pracy.

Rewitalizacja charakteryzuje się kompleksowością podejścia, to ją odróżnia od innych sposobów interwencji. Jest otwarta na uczestnictwo szerokiego grona interesariuszy – mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych.
W grudniu ubiegłego roku pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Nędza podpisana została umowa na realizację projektu pn. „Program Rewitalizacji Gminy Nędza” w ramach programu „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”.

Dokument ma powstać do końca czerwca tego roku. Na jego stworzenie udało się pozyskać środki zewnętrzne w wysokości 33.750,00 zł przy całkowitej wartości 37.500,00 zł.

/ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here