III edycja programu „Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa. Praca w Holandii”

"Twoje bezpieczeństwo - nasza sprawa. Praca w Holandii"

W Raciborzu odbyła się III edycja programu prewencyjnego „Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa. Praca w Holandii”. Spotkania z uczestnikami odbyły się w dwóch miejscach – w sali widowiskowej Raciborskiego Centrum Kultury i sali konferencyjnej Zamku Piastowskiego w Raciborzu. Honorowy patronat nad projektem objął Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. mgr Krzysztof Justyński.

- reklama -

Garnizon raciborskiej policji reprezentował Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu insp. mgr Łukasz Krebs oraz dwaj zastępcy naczelnika prewencji- asp. szt. Krzysztof Wierzgoń i autor pierwszej edycji programu prewencyjnego asp. szt. Jacek Musiolik. Pierwsza część odbyła się w sali widowiskowej raciborskiego centrum kultury. Konferencja poświęcona tematyce bezpieczeństwa osób zarobkujących w Holandii, zgromadziła liczne audytorium. Do udziału w przedsięwzięciu, w charakterze prelegentów, zaproszono przedstawicieli holenderskiej policji oraz organizacji pozarządowych, statutowo zajmujących się tym zagadnieniem. Obecni byli także przedstawiciele podmiotów współuczestniczących w realizacji programu.

"Twoje bezpieczeństwo - nasza sprawa. Praca w Holandii"

Obecna sytuacja Polaków w Holandii, kłopoty z jakimi się tam borykają oraz problemy samej administracji holenderskiej – przede wszystkim policji i prokuratury – w sytuacjach kiedy obywatel RP staje się ofiarą przestępstwa lub wchodzi w konflikt z prawem, są główną przesłanką do podjęcia działań mających na celu poprawę obecnej sytuacji.

Główne cele programu to:

podniesienie świadomości prawnej obywateli RP z powiatu raciborskiego, dotyczącej kwestii pracy na terenie Holandii;
ograniczenie ilości przestępstw związanych z wyzyskiem, zmuszaniem do prostytucji, zmuszaniem do pracy obywateli polskich pracujących w Holandii.

Pomysł na program powstał dzięki możliwościom, jakie stworzył projekt „Wymiana wiedzy i umiejętności funkcjonariuszy Policji z zakresu wspólnych działań o charakterze międzynarodowym”. Jest to kontynuacja poprzedniego programu o tej samej nazwie, zrealizowanego w 2014 roku. W prelekcji uczestniczyła raciborska młodzież szkół średnich i zawodowych, a także nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych powiatu raciborskiego.

Druga część spotkania odbyła się w sali konferencyjnej Zamku Piastowskiego w Raciborzu. Tutaj holenderska policjantka spotkała się z raciborskimi dzielnicowymi. Podczas prelekcji wymiono sie doświadczeniami oraz omówiono sytuację wyjeżdżających do Holandii Polaków, w tym mieszkańców powiatu raciborskiego.

Podmioty współuczestniczące w realizacji programu:

– Starosta Powiatu Raciborskiego,
– Prezydenta Miasta Raciborza,
– Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu,
– Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu,
– Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu,
– Raciborskie Centrum Kultury,
– Policja Holenderska.

/ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here