Krzyżanowice: Nowy sprzęt dla strażaków w ramach projektu „Ready to help” [ZDJĘCIA]

Krzyżanowice: Nowy sprzęt dla strażaków w ramach projektu „Ready to help”
Krzyżanowice: Nowy sprzęt dla strażaków w ramach projektu „Ready to help”

Każda jednostka OSP otrzymała pakiet podstawowy, tj.: 7 sztuk – ubrań strażackich bojowych, rękawic strażackich, kominiarek strażackich, butów strażackich, po 4 sztuki węży pożarniczych W52 i W75, torbę medyczną z deską ratunkową oraz zestawem szyn Kramera.

- reklama -

 

30 maja wójt gminy Grzegorz Utracki i komendant gminny OSP dh Krystian Jobczyk przekazali strażakom OSP z gminy Krzyżanowice nowy sprzęt, który został zakupiony w ramach projektu transgranicznego „Ready to help”.

– Każda jednostka dostała pakiet podstawowy, tj.: 7 sztuk – ubrań strażackich bojowych, rękawic strażackich, kominiarek strażackich, butów strażackich, po 4 sztuki węży pożarniczych W52 i W75, torbę medyczną z deską ratunkową oraz zestawem szyn Kramera.

Dodatkowo OSP Krzyżanowice i OSP Tworków, jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, otrzymały po jednym defibrylatorze automatycznym oraz kamerze termowizyjnej. OSP Chałupki, Nowa Wioska i Zabełków po 2 sztuki aparatów powietrznych wraz z czujnikami bezruchu, OSP Nowa Wioska motopompę pożarniczą Tohatsu – podaje Urząd Gminy w Krzyżanowicach.

O projekcie „Ready to help – system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia”

Projekt jest dofinansowany z Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska w ramach Osi Priorytetowej 1 „Wspólne zarządzanie ryzykiem”. W realizację projektu zaangażowanych jest 10 Partnerów: Euroregion Silesia jako partner wiodący projektu, 7 granicznych gmin czeskich i 2 polskie. Poza doposażeniem jednostek w sprzęt specjalistyczny w ramach projektu zaplanowano ćwiczenia taktyczne w Polsce i Czechach, turnusy szkoleniowe w Centralnej Szkole Pożarniczej, w czasie których realizowano program pn. „Uniwersytet Strażaka Ochotnika”, zawierający elementy zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Spotkanie kończące i podsumowujące projekt odbędzie się w nowo wybudowanej remizie OSP w Rudyszwałdzie.

Wartość całego projektu „Ready to help” to 4.480.737,89 zł, dofinansowanie z EFRR wyniesie 3.808.627,19 zł.

Na realizację projektu gmina Krzyżanowice otrzyma 994.546,00 zł, a całkowite wydatki w ramach projekty to kwota 1.170.054,00 zł.

Fot. UG Krzyżanowice

publ. /j/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here